Rozvod jako sociální problém

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Rozvod jako sociální problém

Show simple item record

dc.contributor.advisor Nevoránek, Jaroslav
dc.contributor.author Walter, Pavel
dc.date.accessioned 2010-07-13T17:34:00Z
dc.date.available 2010-07-13T17:34:00Z
dc.date.issued 2005-11-25
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/1326
dc.description.abstract Ve své bakalářské práci jsem se zaměřil na vývoj rozvodovosti v České republice a na její příčiny. Vliv politických, ekonomicko hospodářských a kulturně společenských změn po roce 1990 na zvyšování rozvodovosti. Je zde popsána rodina a její funkce. Dopad rozvodu na členy rodiny a vliv na výchovu dětí. Dále jsem věnoval pozornost sociální pomoci neúplným rodinám. Porovnání sociální pomoci poskytované státem a nestátní neziskovou organizací. cs
dc.format 45 s. cs
dc.format.extent 413468 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject Manželství cs
dc.subject rozvod cs
dc.subject příčiny rozvodu cs
dc.subject sňatek cs
dc.subject rodina cs
dc.subject neúplná rodina cs
dc.subject výchova cs
dc.subject rodiče cs
dc.subject sociální pomoc cs
dc.subject stát cs
dc.subject Matrimony en
dc.subject divorce en
dc.subject divorce reasons en
dc.subject marriage en
dc.subject family en
dc.subject partial family en
dc.subject education en
dc.subject parents en
dc.subject social help en
dc.subject state en
dc.title Rozvod jako sociální problém cs
dc.title.alternative Divorce as a social issue en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Sekot, Aleš
dc.date.accepted 2006-02-01
dc.description.abstract-translated In my bachelor work I analysed reasons for divorces in the Czek Republik and the influence of political, economical, cultural and society changes after 1990. Family, its functions and influence of family divorce on familymembers and children education are also described. Further I devoted my attention to social help to partial families and I compared social help offered by state and non-state non-profit organization. en
dc.description.department Institut mezioborových studií cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/97 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Sociální pedagogika cs
dc.thesis.degree-discipline Social pedagogy en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Univerzitní institut cs
dc.thesis.degree-grantor en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Pedagogika cs
dc.thesis.degree-program Pedagogy en
dc.identifier.stag 2446
dc.date.assigned 2004-12-17
utb.result.grade C
utb.result.grade C


Files in this item

Files Size Format View
walter_2006_bp.pdf 403.7Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account