Sociální rizika uplatňování zásady smluvní volnosti při převodech nemovitostí

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Sociální rizika uplatňování zásady smluvní volnosti při převodech nemovitostí

Show simple item record

dc.contributor.advisor Kejdová, Miroslava
dc.contributor.author Popelková, Alena
dc.date.accessioned 2010-07-19T23:17:47Z
dc.date.available 2010-07-19T23:17:47Z
dc.date.issued 2010-04-19
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/13309
dc.description.abstract Bakalářská práce se zabývá problematikou sociálních rizik smluvní volnosti (autonomie vůle) při převodech nemovitostí. Půjčky, které jsou podmíněny zajištěním nemovitosti, vedou své majitele při nesplácení ke ztrátě takto zajištěného domova, v důsledku čehož vznikají sociální problémy bezdomovectví, rozpad rodiny, ztráta zaměstnání. V některých případech mohou také sociální problémy nebezpečnost smluvní volnosti podmínit. Cílem práce je popsat případy rizikových převodů nemovitostí a zjistit názory, znalosti a zkušenosti občanů s touto problematikou a z toho odvodit, kterých sociálních skupin by se sociální rizika mohla týkat. cs
dc.format 52 s. (85 424 znaků) cs
dc.format.extent 320751 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject Smluvní volnost cs
dc.subject smluvní zástavní právo cs
dc.subject zajišťovací převod práva k nemovitostem cs
dc.subject rozhodčí řízení cs
dc.subject právní vědomí cs
dc.subject bezdomovectví cs
dc.subject nezaměstnanost cs
dc.subject chudoba cs
dc.subject zadlužení cs
dc.subject vzdělání cs
dc.subject Contract liberty en
dc.subject lien of a covenant en
dc.subject collateral assignment of title to the real estate en
dc.subject arbitration en
dc.subject legal conscience en
dc.subject homelessness en
dc.subject unemployment en
dc.subject poverty en
dc.subject indebtedness en
dc.subject and education en
dc.title Sociální rizika uplatňování zásady smluvní volnosti při převodech nemovitostí cs
dc.title.alternative Social risks of using the principle of the liberty of contract in cases of real estate transfer. en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Vaňková, Zdeňka
dc.date.accepted 2010-06-16
dc.description.abstract-translated This bachelor thesis concentrates on the problems of the social risks of contract liberty (will autonomy) upon assignment of real estates. The loans subject to collateral real estate lead their owners to the loss of such secured home if not paid back. It is closely connected with the social problems of homelessness, break-up of family, loss of employment. The social problems can also catalyse a seriousness of contract liberty in some cases. The goal of this thesis is to describe the cases of risk assignments of real estates and to obtain find out the opinions, knowledge, and experience of citizens in these problems and to deduce thereby what social groups could be affected by these social risks. en
dc.description.department Katedra aplikovaného práva cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/97 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Sociální pedagogika cs
dc.thesis.degree-discipline Social pedagogy en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Specializace v pedagogice cs
dc.thesis.degree-program Specialization in pedagogy en
dc.identifier.stag 17360
dc.date.assigned 2009-04-30
utb.result.grade B
utb.result.grade B


Files in this item

Files Size Format View
popelková_2010_bp.pdf 313.2Kb PDF View/Open
popelková_2010_vp.doc 28Kb Microsoft Word View/Open
popelková_2010_op.doc 34Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account