Rozdíly v životním stylu věřící a nevěřící mládeže na středních školách

DSpace Repository

Language: English čeština 

Rozdíly v životním stylu věřící a nevěřící mládeže na středních školách

Show simple item record

dc.contributor.advisor Ocetková, Irena
dc.contributor.author Esterková, Lucie
dc.date.accessioned 2010-07-19T23:23:27Z
dc.date.available 2010-07-19T23:23:27Z
dc.date.issued 2010-04-23
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/13315
dc.description.abstract Rozdíly v životním stylu věřící a nevěřící mládeže na středních školách se snaží zjistit, jestli existují rozdíly mezi věřícími a nevěřícími maturanty v jejich názorech, postojích a hodnotách týkající se volného času, drog, eutanazie, homosexuality, interrupce, umělého oplodnění a antikoncepce. Dále se zabývá pohledem věřícího a nevěřícího adolescenta na rodinu, její založení, vznik manželství a jeho rozvod. Také zjišťuje význam velikonoc a vánoc pro věřící a nevěřící mladé lidi. Teoretická část práce je věnována charakteristice adolescence, poté pojmu životní styl (i s jeho možnými faktory, které jej ovlivňují) a také seznámení s římskokatolickou církví. Praktická část popisuje samotný průzkum a jeho použitou metodu - dotazník. Dále jsou zde uvedeny základní otázky průzkumu, charakteristika zkoumaného vzorku respondentů, zpracované výsledky a jejich interpretace. cs
dc.format 83 s. , 3 s. příloh. cs
dc.format.extent 503248 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject adolescence cs
dc.subject životní styl cs
dc.subject volný čas cs
dc.subject drogy cs
dc.subject rodina cs
dc.subject římskokatolická církev cs
dc.subject Bible cs
dc.subject víra cs
dc.subject adolescence en
dc.subject lifestyle en
dc.subject leisure time en
dc.subject drugs en
dc.subject family en
dc.subject church of Rome en
dc.subject Bible en
dc.subject faith en
dc.title Rozdíly v životním stylu věřící a nevěřící mládeže na středních školách cs
dc.title.alternative Differences in the litestyles of believers and the infidels adolescents at high schools en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Vavřík, Michal
dc.date.accepted 2010-06-14
dc.description.abstract-translated The differences in lifestyle of the secondary school young people who believe and do not believe in God is the name of the Bachelor work which wonders if the are some differences between believers and not believers. It examines the differences in their opinions about how they spend their leisure time, about dugs, euthanasia, homosexuality, interruption, artificial insemination and contraception. Except that it deals with an adolescent's point of view on the family, the inception of the family, the marriage and the divorce. It also looks for the meaning of Easter and Christmas for the believers and not believers among the youth. The theoretic part describes the characteristic of the adolescence, life style (including some factors which may affect the lifestyle), and also presents The Roman Catholic Church. The practical part describes the investigation itself and the method guestionare which was used. Otherwise it contains the basic questions of the research, the characteristic of the sample of respondents, the results and their interpretation. en
dc.description.department Katedra psychologie cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/97 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Sociální pedagogika cs
dc.thesis.degree-discipline Social pedagogy en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Specializace v pedagogice cs
dc.thesis.degree-program Specialization in pedagogy en
dc.identifier.stag 14521
dc.date.assigned 2009-04-30
utb.result.grade A
local.subject katolíci cs
local.subject ateisté cs
local.subject mládež cs
local.subject Catholics en
local.subject atheists en
local.subject youth en


Files in this item

Files Size Format View
esterková_2010_bp.pdf 491.4Kb PDF View/Open
esterková_2010_vp.doc 28Kb Microsoft Word View/Open
esterková_2010_op.doc 33Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account