Právní a sociální aspekty pravicového extremismu

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Právní a sociální aspekty pravicového extremismu

Show simple item record

dc.contributor.advisor Jílek, Dalibor
dc.contributor.author Vlach, Václav
dc.date.accessioned 2010-07-19T23:27:16Z
dc.date.available 2010-07-19T23:27:16Z
dc.date.issued 2010-04-27
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/13324
dc.description.abstract Bakalářská práce se zabývá právními a sociálními aspekty pravicového extremismu. V první části je popsána extrémní pravice a hnutí skinheads obecně, s historií i s formami šíření ideologie a užívanou symbolikou. Zvláštní pozornost je věnována hudebním scéně a subkulturním tiskovinám. V druhé části jsou zmíněny právní podmínky ochrany před pravicovým extremismem, jejich konkrétní uplatnění a trestně právní odpovědnost příslušníků hnutí. Ve třetí části jsou zmíněny sociální aspekty pravicového extrémismu. Působení ultrapravice ve společnosti, v politice a v médiích. Závěrem je popsána prevence pravicového extremismu v ČR cs
dc.format 66 s, 14 s. obr. příloh cs
dc.format.extent 1863399 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject Extrémismus cs
dc.subject nacionalismus cs
dc.subject fašismus cs
dc.subject ultrapravice cs
dc.subject populismus cs
dc.subject skinheads cs
dc.subject hnutí strana cs
dc.subject rasa cs
dc.subject xenofobie cs
dc.subject agrese cs
dc.subject násilí cs
dc.subject vlast cs
dc.subject Extremism en
dc.subject nationalism en
dc.subject fascism en
dc.subject far right en
dc.subject populism en
dc.subject skinheads en
dc.subject movement en
dc.subject party en
dc.subject race en
dc.subject xenophobia en
dc.subject aggression en
dc.subject violence en
dc.subject homeland en
dc.title Právní a sociální aspekty pravicového extremismu cs
dc.title.alternative Legal and social aspects of right-wing extremism en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Svoboda, Ivo
dc.date.accepted 2010-06-15
dc.description.abstract-translated Bachelor thesis deals with the legal and social aspects of right-wing extremism. The first part describes the extreme right and the skinhead movement in general, the history is through the dissemination of ideology and symbolism used. Particular attention is given to subcultural music scene and printed matter. The second part discussed the legal requirements for protection against right-wing extremism, their specific application and criminal liability of the movement. The third part discussed the social aspects of right-wing extremism. Far right action in society, politics and the media. Finally, prevention is described right-wing extremism in the Czech republic. en
dc.description.department Katedra práva a právní vědy cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/97 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Sociální pedagogika cs
dc.thesis.degree-discipline Social pedagogy en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Specializace v pedagogice cs
dc.thesis.degree-program Specialization in pedagogy en
dc.identifier.stag 17425
dc.date.assigned 2009-04-30
utb.result.grade C
utb.result.grade C


Files in this item

Files Size Format View
vlach_2010_bp.pdf 1.777Mb PDF View/Open
vlach_2010_vp.doc 30Kb Microsoft Word View/Open
vlach_2010_op.doc 46.5Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account