Znalosti a schopnosti dětí předškolního věku ve venkovských a městských mateřských školách.

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Znalosti a schopnosti dětí předškolního věku ve venkovských a městských mateřských školách.

Show simple item record

dc.contributor.advisor Marášková, Ivana
dc.contributor.author Brázdilová, Irma
dc.date.accessioned 2010-07-19T23:28:35Z
dc.date.available 2010-07-19T23:28:35Z
dc.date.issued 2010-05-07
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/13328
dc.description.abstract Bakalářská práce je zaměřená na zmapování znalostí a schopností dětí předškolního věku od 5 do 7 let ve venkovských a městských mateřských školách. Teoretická část je věnována znalostním, motorickým a percepčním předpokladům předškolních dětí. V první kapitole jsou definovány pojmy - dítě předškolního věku, tělesný vývoj, vývoj poznávacích procesů a školní zralost. V druhé kapitole je popsán Rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělávání, jeho hlavní principy, předškolní vzdělávání, jeho úkoly a cíle a očekávané výsledky předškoláka před nástupem do základní školy. Praktická část obsahuje znalostní test a testy na motorické a percepční schopnosti. Empirická část analyzuje znalosti a schopnosti dětí předškolního věku. Výzkum se uskutečnil kvalitativní formou pomocí testů. Pro výzkum byly vybrány mateřské školy na vesnici a mateřské školy ve městě, aby bylo možné srovnávat rozdíly. Práce je zakončená výsledky testů, které jsou zpracovány na základě Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání a jsou přiloženy na CD jako součást mé bakalářské práce. cs
dc.format 60 s., 8 s. obr. příloh cs
dc.format.extent 1519727 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject Dítě předškolního věku cs
dc.subject znalosti cs
dc.subject schopnosti cs
dc.subject dovednosti cs
dc.subject Rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělávání cs
dc.subject předškolní vzdělávání cs
dc.subject mateřská škola cs
dc.subject Child of pre-school age en
dc.subject knowledges en
dc.subject skills en
dc.subject facilities en
dc.subject Framework programme of pre-school education en
dc.subject pre-school education en
dc.subject kindergarten en
dc.title Znalosti a schopnosti dětí předškolního věku ve venkovských a městských mateřských školách. cs
dc.title.alternative Knowledges and skills of pre-school children at village's and town's schools. en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Zajitzová, Eliška
dc.date.accepted 2010-06-15
dc.description.abstract-translated The bachelor's thesis is focused on mapped knowledges and skills of children of pre-school age from 5 to 7 at kindergartens at villages and towns. The teoretical part is dedicated to knowledges, motoric and perceptional premises of pre-school children. There are defined ideas - pre-school child, physical development, development of cognitive processes and school maturity. There are described Framework programme of pre-school education, its main principes, pre-school education, its tasks and aims and expected results of pre-school child before its entry to primary school. The practical part contains knowledge test, tests for motoric and perceptional skills. The empiric part analyses knowledges and skills of pre-school children. The research was realized by qualitative form by tests. For the research kindergartens at villages and towns was chosen to sort out differences. The thesis is finished by results of tests. They are processed according to the Framework programme of pre-school education and are on the CD, which is enclosed as a part of my bachelor's thesis. en
dc.description.department Ústav pedagogických věd cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/101 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Sociální pedagogika cs
dc.thesis.degree-discipline Social pedagogy en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Specializace v pedagogice cs
dc.thesis.degree-program Specialization in pedagogy en
dc.identifier.stag 14189
dc.date.assigned 2010-01-18
utb.result.grade C
utb.result.grade C


Files in this item

Files Size Format View
brázdilová_2010_bp.pdf 1.449Mb PDF View/Open
brázdilová_2010_vp.doc 48Kb Microsoft Word View/Open
brázdilová_2010_op.doc 50.5Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account