Pro-ana blogy a komunita na internetu

DSpace Repository

Language: English čeština 

Pro-ana blogy a komunita na internetu

Show simple item record

dc.contributor.advisor Hrbáčková, Karla
dc.contributor.author Obručníková, Dagmar
dc.date.accessioned 2010-07-19T23:28:58Z
dc.date.available 2010-07-19T23:28:58Z
dc.date.issued 2010-04-28
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/13329
dc.description.abstract Práce pojednává o problematice mentální anorexie v prostředí internetu. Přináší teoretický pohled na onemocnění mentální anorexie a na ideál krásy dnešní doby. Zabývá se také poje-tím mentální anorexie tak, jak vypadá ve virtuálním světě. Dále se věnuje tvorbě pro-ana blo-gů, jejichž autorky považují toto onemocnění za životní styl. Pojednává také o komunitě, kte-rá kolem těchto blogů vznikla a o jejím vlivu na jedince. Zabývá se motivy tvorby těchto blo-gů a snaží se porozumět dívkám, které se tomuto tématu věnují. cs
dc.format 86 s. cs
dc.format.extent 2158930 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject Blog cs
dc.subject ideál krásy cs
dc.subject internet cs
dc.subject mentální anorexie cs
dc.subject pro-ana blog cs
dc.subject pro-ana komunita cs
dc.subject Blog en
dc.subject ideal of beauty en
dc.subject Internet en
dc.subject anorexia nervosa en
dc.subject for-ana blog en
dc.subject for-ana community en
dc.title Pro-ana blogy a komunita na internetu cs
dc.title.alternative For-ana blogs and community on the internet en
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Opatrný, Pavel
dc.date.accepted 2010-06-08
dc.description.abstract-translated My thesis writes on problems of anorexia nervosa from the environment of the internet. It brings a theoretical view on illness of anorexia nervosa and on the ideal of today's beauty. It also examines into anorexia nervosa as it looks in a virtual world. Further it attends to creation of the for-ana blogs, whose authors consider this illness to be a lifestyle. It deals with a com-munity as well, which came to life because of these blogs, and also about its influence on an individual. It puts mind to motives of creation of these blogs and tries to understand the girls that are interested in this theme. en
dc.description.department Ústav pedagogických věd cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/160 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Sociální pedagogika cs
dc.thesis.degree-discipline Social pedagogy en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Mgr. cs
dc.thesis.degree-program Pedagogika cs
dc.thesis.degree-program Pedagogy en
dc.identifier.stag 14137
dc.date.assigned 2010-01-14
utb.result.grade A


Files in this item

Files Size Format View
obručníková_2010_dp.pdf 2.058Mb PDF View/Open
obručníková_2010_vp.doc 47Kb Microsoft Word View/Open
obručníková_2010_op.doc 50Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account