Problematika syndromu vyhoření u pracovníků ÚSZS Moravskoslezského kraje

DSpace Repository

Language: English čeština 

Problematika syndromu vyhoření u pracovníků ÚSZS Moravskoslezského kraje

Show simple item record

dc.contributor.advisor Kašpárková, Svatava
dc.contributor.author Chmelenská, Petra
dc.date.accessioned 2010-07-20T00:09:13Z
dc.date.available 2010-07-20T00:09:13Z
dc.date.issued 2010-04-27
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/13400
dc.description.abstract Cílem této diplomové práce je přiblížit problematiku syndromu vyhoření, a to především u pracovníků Územního střediska záchranné služby Moravskoslezského kraje. V teoretické části je popsán pojem stres, syndrom vyhoření a jsou zde také uvedeny základní údaje o zdravotnické záchranné službě, specifikách její práce, poskytování psychosociální podpory, intervence a prevence pracovníkům záchranné služby. Praktická část je zaměřena na zpracování a vyhodnocení dotazníkového šetření s cílem zmapovat stupeň vyhoření u pracovníků Územního střediska záchranné služby Moravskoslezského kraje. Také je zde uvedena analýza dat získaných prostřednictvím rozhovorů se zdravotnickými pracovníky Zdravotnické záchranné služby Havířov, jejímž cílem bylo proniknout hlouběji do problematiky syndromu vyhoření. cs
dc.format 77 s., 14 s. příloh cs
dc.format.extent 2317406 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject Stres cs
dc.subject syndrom vyhoření cs
dc.subject MBI-Maslach Burnout Inventory cs
dc.subject prevence cs
dc.subject zdravotnická záchranná služba cs
dc.subject Stress en
dc.subject burnout syndrome en
dc.subject MBI-Maslach Burnout Inventory en
dc.subject prevention en
dc.subject Medical rescue services en
dc.title Problematika syndromu vyhoření u pracovníků ÚSZS Moravskoslezského kraje cs
dc.title.alternative The Issue of a Burn-out Syndrome in Emergency Centre Workers in Moravian - Silesian Region en
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Šalenová, Eva
dc.date.accepted 2010-06-07
dc.description.abstract-translated The goal of my graduation theses is to come close to the problems of burnout syndrome especially with workers from Land Center for Rescue Service Moravia-Silesian Region. In theoretical part are described the terms of stress and burnout syndrome which are written here as elementary specification of Medical rescue services, specifics their work, providing psycho-social assistance, intervention and prevention for workers of medical rescue service. Practical part is focused on process and interpretation of investigation of charted grade of burnout workers from Land Center for Rescue Service Moravia-Silesian Region. Also there is listed analysis of informations which were took from interviews with medical workers from Medical rescue services from Havířov. This was the goal to more enter inside to the problem of burnout syndrome. en
dc.description.department Ústav pedagogických věd cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/160 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Sociální pedagogika cs
dc.thesis.degree-discipline Social pedagogy en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Mgr. cs
dc.thesis.degree-program Pedagogika cs
dc.thesis.degree-program Pedagogy en
dc.identifier.stag 14114
dc.date.assigned 2010-01-14
utb.result.grade A


Files in this item

Files Size Format View
chmelenská_2010_dp.pdf 2.210Mb PDF View/Open
chmelenská_2010_vp.doc 49Kb Microsoft Word View/Open
chmelenská_2010_op.doc 48.5Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account