Protipovodňové opatření obce Troubky

Repozitář DSpace/Manakin

Přihlásit se

Jazyk: English čeština 

Protipovodňové opatření obce Troubky

Zobrazit celý záznam

Není dostupný náhled
Název: Protipovodňové opatření obce Troubky
Autor: Štiková, Kateřina
Vedoucí: Janíček, Miroslav
Abstrakt: V bakalářské práci se zabývám protipovodňovými opatřeními pro obec Troubky. Obsah práce je zaměřen na opatření týkající se řek, aby se už povodně neopakovaly a znovu nepři-šla taková katastrofa jako při povodních v roce 1997. Bakalářská práce se skládá z teoretické a praktické části. Teoretická část práce obsahuje pět kapitol. V první kapitole se zaměřuji na základní pojmy. V druhé kapitole se zaměřuji na vodní toky povodí, vodní stav a průtok. V třetí kapitole vysvětluji rozdíl mezi povodněmi a záplavami, druhy povodní. Ve čtvrté kapitole se zaměřuji na integrovaný záchranný systém a jeho složky. V páté kapitole se zabývám největší povodni v Troubkách v roce 1997 , kte-rý mnozí nazývají jako "stoletou vodu". Praktická část práce se skládá ze tří kapitol. V první kapitole charakterizuji obec Troubky, její historii, rozlohu, polohu a vodstvo. V druhé kapitole navrhuji několik protipovodňo-vých opatření pro obec Troubky. V třetí kapitole se zaměřuji na vybrání nejvhodnějšího protipovodňového opatření.
URI: http://hdl.handle.net/10563/13472
Datum: 2010-05-11
Dostupnost: Pouze v rámci univerzity
Ústav: Ústav krizového řízení
Studijní obor: Logistika a management
Klasifikace závěřečné práce a její obhajoby: B 15532


Citace závěřečné práce

Soubory tohoto záznamu

Soubory Velikost Formát Zobrazit
štiková_2010_bp.pdfZablokované 4.437Mb PDF
štiková_2010_vp.doc 58Kb Microsoft Word Zobrazit/otevřít
štiková_2010_op.doc 59.5Kb Microsoft Word Zobrazit/otevřít

Tento záznam se objevuje v následujících kolekcích

Zobrazit celý záznam

Find fulltext

Prohledat DSpace


Procházet

Můj účet