Poslání a úkoly Probační a mediační služby ve Zlíně z pohledu uplatnění sociálního pedagoga

DSpace Repository

Language: English čeština 

Poslání a úkoly Probační a mediační služby ve Zlíně z pohledu uplatnění sociálního pedagoga

Show simple item record

dc.contributor.advisor Chudý, Štefan
dc.contributor.author Navrátilová, Irena
dc.date.accessioned 2010-07-20T01:09:08Z
dc.date.available 2010-07-20T01:09:08Z
dc.date.issued 2010-04-30
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/13501
dc.description.abstract Tato práce analyzuje možnosti uplatnění absolventa oboru Sociální pedagogiky na Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně na pozici probačního úředníka či probačního asistenta. Předkládá detailní popis činnosti probační a mediační služby, včetně jejího významu pro společnost v rámci moderního pojetí trestněprávní zákonné úpravy. Součástí práce je rozbor studijní náplně absolventa sociální pedagogiky, včetně aplikace znalostí a dovedností získaných studiem pro práci na středisku probační a mediační služby. Získané poznatky a z nich vyvozené závěry se z velké části opírají o praktické zkušenosti s prací Probačního a mediačního střediska ve Zlíně. cs
dc.format 51 s., 6 s. cs
dc.format.extent 1187748 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject Sociální pedagog cs
dc.subject sociální práce cs
dc.subject probace cs
dc.subject mediace cs
dc.subject asistent Probační a mediační služby ČR cs
dc.subject úředník Probační a mediační služby ČR cs
dc.subject alternativní tresty cs
dc.subject dohled cs
dc.subject pachatel cs
dc.subject poškozený cs
dc.subject prevence cs
dc.subject Social educator en
dc.subject social work en
dc.subject probation en
dc.subject mediation en
dc.subject Assistant Probation and Mediation Service of the CR en
dc.subject an official of the Probation and Mediation Service of the CR en
dc.subject an alternative sanctions en
dc.subject supervision en
dc.subject offender en
dc.subject Injured en
dc.subject prevention en
dc.title Poslání a úkoly Probační a mediační služby ve Zlíně z pohledu uplatnění sociálního pedagoga cs
dc.title.alternative The role and tasks of the Probation and Mediation Service in Zlin in terms of application of the social educator en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Marášková, Ivana
dc.date.accepted 2010-06-24
dc.description.abstract-translated This paper work analyzes the opportunities for graduates in Social Education at Tomas Bata University in Zlin for a position as a probation officer or probation assistant. It presents a detailed description of the activities of probation and mediation services, including its importance for society in the modern criminal statutory scheme. Part of this work is to analyze the study contents of a graduate in social work, including the application of knowledge and skills acquired through studies for the work in the Probation and Mediation Service Center. Acquired knowledge and conclusions drawn from them are largely based on a practical work experience in Probation and Mediation Center in Zlin. en
dc.description.department Ústav pedagogických věd cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/101 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Sociální pedagogika cs
dc.thesis.degree-discipline Social pedagogy en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Specializace v pedagogice cs
dc.thesis.degree-program Specialization in pedagogy en
dc.identifier.stag 14990
dc.date.assigned 2010-02-11
utb.result.grade D


Files in this item

Files Size Format View
navrátilová_2010_bp.pdf 1.132Mb PDF View/Open
navrátilová_2010_vp.doc 50Kb Microsoft Word View/Open
navrátilová_2010_op.doc 48Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account