Realizace sociální pedagogiky v prevenci

DSpace Repository

Language: English čeština 

Realizace sociální pedagogiky v prevenci

Show simple item record

dc.contributor.advisor Chudý, Štefan
dc.contributor.author Fröhlichová, Simona
dc.date.accessioned 2010-07-20T01:09:26Z
dc.date.available 2010-07-20T01:09:26Z
dc.date.issued 2010-04-22
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/13502
dc.description.abstract Sociální pedagogika je obor se zaměřením na sociálně výchovnou činnost v oblasti životní pomoci, pozitivní pedagogiky, prevence, poskytování opory a terapie. Bakalářská práce má za úkol zabývat se sociální pedagogikou jako součástí vzdělávacího systému. Teoretická část vymezuje oblasti působnosti sociálního pedagoga v prevenci a popisuje důležitost pedagogické podpory především mládeži, sociálně a zdravotně znevýhodněným lidem. Metodika a pedagogické postupy jsou čerpány z odborné literatury v kontextu integrační pedagogiky a právních norem. Praktická část má objasnit vazby, vztahy a výsledky vzdělávacího procesu včetně poradenství v sociální oblasti pohledem odborníků v porovnání s názory veřejnosti. Hlavním prostředkem a metodou výzkumu pro získání poznatků o výsledcích preventivních opatření před vznikem sociálních problémů je rozhovor. cs
dc.format 55 s., 14 s. příloh cs
dc.format.extent 1515153 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject sociální pedagogika cs
dc.subject prevence cs
dc.subject sociální integrace cs
dc.subject poradenství cs
dc.subject vztah cs
dc.subject social pedagogy en
dc.subject prevention en
dc.subject social integration en
dc.subject consultancy en
dc.subject relationship en
dc.title Realizace sociální pedagogiky v prevenci cs
dc.title.alternative Implementation of social pedagogy in prevention en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Hladík, Jakub
dc.date.accepted 2010-06-23
dc.description.abstract-translated Social pedagogy is a branch focused on the socially educational activity in the area of life help, positive pedagogy, prevention, providing reliance and therapy. The task of the bachelor thesis is to consider social pedagogy as a part of the educational system. Its theoretical part defines a social pedagogue's field of competence in precaution and describes the importance of pedagogical support especially of the youth, and socially disadvantaged or handicapped people. The methodology and pedagogical procedures are derived from specialized publications in the context of integrative pedagogy and the precepts of law. The practical part should elucidate the structures, the relationships and the results of educational process, including the consultancy in the social area in comparison of the professionals' view and public opinions. The main means and the method of the research for gaining knowledge of the results of precautionary measures before the occurrence of social problems is a dialogue. en
dc.description.department Ústav pedagogických věd cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/101 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Sociální pedagogika cs
dc.thesis.degree-discipline Social pedagogy en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Specializace v pedagogice cs
dc.thesis.degree-program Specialization in pedagogy en
dc.identifier.stag 14456
dc.date.assigned 2010-01-21
utb.result.grade C


Files in this item

Files Size Format View
fröhlichová_2010_bp.pdf 1.444Mb PDF View/Open
fröhlichová_2010_vp.doc 50.5Kb Microsoft Word View/Open
fröhlichová_2010_op.doc 48Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account