Týrané, zneužívané a zanedbávané děti jako sociálně pedagogický problém

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Týrané, zneužívané a zanedbávané děti jako sociálně pedagogický problém

Show simple item record

dc.contributor.advisor Svoboda, Ivo
dc.contributor.author Plšková, Ivana
dc.date.accessioned 2010-07-13T17:42:57Z
dc.date.available 2010-07-13T17:42:57Z
dc.date.issued 2005-12-03
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/1351
dc.description.abstract Tato bakalářská práce je zaměřena na problematiku týraných, zneužívaných a zanedbávaných dětí. Zaměřuji se na typologii jednotlivých forem násilí páchaných na dětech. Dále se ve své práci věnuji trestněprávním aspektům k jednotlivým formám násilí, legislativním úpravám a multidisciplinárnímu přístupu k řešení tohoto problému. Je zde také rozebrána role státních a nestátních organizací v rámci preventivního působení a spolupráce se širokou veřejností. cs
dc.format 51 s., 7 s. obr. příloh cs
dc.format.extent 833868 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject Týrané dítě cs
dc.subject zneužívané dítě cs
dc.subject sociální patologie cs
dc.subject syndrom CAN cs
dc.subject sexuální zneužívání cs
dc.subject psychické týrání cs
dc.subject fyzické týrání cs
dc.subject cs
dc.subject maltreated child en
dc.subject abused child en
dc.subject social pathology en
dc.subject CAN syndrome en
dc.subject sexual abuse en
dc.subject mental maltreatment en
dc.subject physical maltreatment en
dc.title Týrané, zneužívané a zanedbávané děti jako sociálně pedagogický problém cs
dc.title.alternative Mistreated, abused and neglected children as a social and pedagogical issue en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Nevoránek, Jaroslav
dc.date.accepted 2006-02-02
dc.description.abstract-translated This thesis deals with problems of maltreated, abused and neglected children. I focused on the classification of individual forms of violence comitted on children. Furthermore, in my thesis I deal with criminal aspects of the individual forms of violence, with legislation and multidisciplinary approach to the solution of this problem. Discussed will be also the role of state organizations as well as non-governmental organizations within preventive work and cooperation with the general public. en
dc.description.department Institut mezioborových studií cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/97 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Sociální pedagogika cs
dc.thesis.degree-discipline Social pedagogy en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Univerzitní institut cs
dc.thesis.degree-grantor en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Pedagogika cs
dc.thesis.degree-program Pedagogy en
dc.identifier.stag 2395
dc.date.assigned 2004-12-17
utb.result.grade A
utb.result.grade A


Files in this item

Files Size Format View
plšková_2006_bp.pdf 814.3Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account