Inovace učebního oboru Zámečník a možnosti uplatnění jeho absolventů na trhu práce

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Inovace učebního oboru Zámečník a možnosti uplatnění jeho absolventů na trhu práce

Show simple item record

dc.contributor.advisor Opatrný, Pavel
dc.contributor.author Sedlák, Pavel
dc.date.accessioned 2010-07-20T01:45:42Z
dc.date.available 2010-07-20T01:45:42Z
dc.date.issued 2010-05-04
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/13586
dc.description.abstract Bakalářská práce ', Inovace učebního oboru zámečnické práce a možnosti uplatnění absolventů na trhu práce" se zabývá vzděláváním dětí se speciálními vzdělávacími potřebami. Dále je v předkládané práci zahrnuta historie a koncepce speciálního školství a charakteristika výchovných a vzdělávacích problémů. Práce uvádí klasické metody vzdělávání těchto dětí a ukazuje možnosti využití nových metod ve výuce tohoto oboru. Praktická část je věnována problematice uplatnění absolventů tohoto učebního oboru na trhu práce v jejímž rámci bylo provedeno průzkumné šetření s cílem zjistit kolik bývalých absolventů učebního oboru zámečnické práce a údržba našlo uplatnění na trhu práce. cs
dc.format 58 s., 7 s. obr. příloh cs
dc.format.extent 1454832 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject odborná učiliště cs
dc.subject učební obory cs
dc.subject klasické metody výuky cs
dc.subject nové metody výuky cs
dc.subject vzdělávací problémy cs
dc.subject výchovné problémy cs
dc.subject mentální retardace cs
dc.subject trh práce cs
dc.subject training college en
dc.subject apprenticeship en
dc.subject classical methods of education en
dc.subject new methods of education en
dc.subject educational problems en
dc.subject instructional problems en
dc.subject mental retardation en
dc.subject labor market en
dc.title Inovace učebního oboru Zámečník a možnosti uplatnění jeho absolventů na trhu práce cs
dc.title.alternative Innovations in locksmith apprentice education and training as an advanced opportunity for the graduates to find themselves successful in the labour market en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Andrysová, Pavla
dc.date.accepted 2010-06-23
dc.description.abstract-translated Bachelor's dissertation "Innovation of locksmith's apprenticeship and possibilities for absolvent on the labor market." deals with the education of the children with special education requirements. You can also find there history, conception of special education system and characteristic of educational and instructional problems. There are classical methods of education those children and also shows possibilities of using new methods for teaching that apprenticeship. Practical part is dedicated to problems of the locksmith's absolvent on the labor market - the main result is based on the research into how many absolvent of the locksmith's apprenticeship found the new job on the labor market. en
dc.description.department Ústav pedagogických věd cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/101 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Sociální pedagogika cs
dc.thesis.degree-discipline Social pedagogy en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Specializace v pedagogice cs
dc.thesis.degree-program Specialization in pedagogy en
dc.identifier.stag 15150
dc.date.assigned 2010-02-15
utb.result.grade C
utb.result.grade C


Files in this item

Files Size Format View
sedlák_2010_bp.pdf 1.387Mb PDF View/Open
sedlák_2010_vp.doc 52.5Kb Microsoft Word View/Open
sedlák_2010_op.doc 47Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account