Rasové a etnické předsudky v postojích dnešní mladé generace

DSpace Repository

Language: English čeština 

Rasové a etnické předsudky v postojích dnešní mladé generace

Show simple item record

dc.contributor.advisor Hladík, Jakub
dc.contributor.author Štěpán, Miroslav
dc.date.accessioned 2010-07-20T01:47:03Z
dc.date.available 2010-07-20T01:47:03Z
dc.date.issued 2010-05-06
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/13591
dc.description.abstract V mé bakalářské práci se zabývám rasovými a etnickými předsudky u mládeže. Práce obsahuje dvě části, teoretickou a praktickou. Teoretickou část jsem rozdělil na tři hlavní kapitoly. První kapitola je zaměřena na postoje, předsudky a stereotypy. Druhá kapitola je zaměřena na multikulturní výchovu. V této části je popsán stav multikulturní výchovy v České republice, možnosti škol a učitelů v multikulturní výchově. Ve třetí kapitole se zmiňuji o Vietnamcích, Romech a Ukrajincích, jelikož je můj výzkum zaměřen na tyto etnické menšiny. V praktické části jsem se zaměřil na kvantitativní výzkum postojů žáků zlínských středních škol vůči Vietnamcům, Romům a Ukrajincům. K tomuto účelu jsem použil dotazník se škálou, na které vyjadřovali žáci své postoje. Ve výzkumu jsem se zajímal o souvislost mezi předsudky a věkem mládeže. cs
dc.format 61 s., 3 s. obr. příloh. cs
dc.format.extent 1509680 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject Postoje cs
dc.subject předsudky cs
dc.subject stereotypy cs
dc.subject multikulturní výchova cs
dc.subject Attitudes en
dc.subject prejudices en
dc.subject stereotypes en
dc.subject multicultural education en
dc.title Rasové a etnické předsudky v postojích dnešní mladé generace cs
dc.title.alternative Racial and ethnical prejudices in attitudes of nowadays young generation en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Šťastná, Jarmila
dc.date.accepted 2010-06-16
dc.description.abstract-translated In my bachelor thesis I am dealing with racial and ethnic prejudices. The thesis consists of two parts, theoretical and practical. I have divided the theoretical part into three chapters. The first chapter deals with attitudes, prejudices and stereotypes. The second chapter deals with multicultural education. In this chapter I have described the state of the multicultural education in the Czech Republic, options of the teachers and schools in multicultural education. In the third chapter I am mentioning Vietnamese, Gipsies and Ukrainians because my research is concentrated on these minorities. In the practical part I have focused on quantitative research of high school students towards Vietnamese, Gipsies and Ukrainians. For this purpose I used and questionnaire with a scale in which they were reflecting their attitudes. In the research I was examining the connection between prejudices and age of the young. en
dc.description.department Ústav pedagogických věd cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/101 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Sociální pedagogika cs
dc.thesis.degree-discipline Social pedagogy en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Specializace v pedagogice cs
dc.thesis.degree-program Specialization in pedagogy en
dc.identifier.stag 14361
dc.date.assigned 2010-01-18
utb.result.grade A


Files in this item

Files Size Format View
štěpán_2010_bp.pdf 1.439Mb PDF View/Open
štěpán_2010_vp.doc 46.5Kb Microsoft Word View/Open
štěpán_2010_op.doc 45.5Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account