Vztahy lidí s psychotickým onemocněním v různém prostředí.

DSpace Repository

Language: English čeština 

Vztahy lidí s psychotickým onemocněním v různém prostředí.

Show simple item record

dc.contributor.advisor Musil, Jiří
dc.contributor.author Jozífková, Ivana
dc.date.accessioned 2010-07-20T01:47:28Z
dc.date.available 2010-07-20T01:47:28Z
dc.date.issued 2010-04-30
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/13592
dc.description.abstract Jako téma své diplomové práce jsem si zvolila "Vztahy lidí s psychotickým onemocněním v různém prostředí". Jedná se o práci teoreticko - praktickou. V teoretické části práce jsem se zaměřila na podrobnější popis pojmu psychóza, jakožto klíčového problému celé práce. Dále se zabývám pojmy schizofrenie, rodina, prostředí, socializace, sociální skupina, které mají zásadní vliv na život psychicky nemocného jedince. Poslední pojem, který ve své práci popisuji je zařízení Centrum sociálních služeb Horizont ve Zlíně, ve kterém jsem zrealizovala výzkumnou část. Výzkumnou část jsem opřela o sociometrickou metodu, jejíž pomocí jsem zkoumala vztahy ve skupině. Celý výzkum jsem dokreslila dotazníkem s otázkami zaměřenými na rodinu, přátele a instituce. V závěru práce jsem uvedla všechny zjištěné výsledky. cs
dc.format 87 s., 27 s. příloh. cs
dc.format.extent 2417276 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject Psychóza cs
dc.subject schizofrenie cs
dc.subject prostředí cs
dc.subject rodina cs
dc.subject socializace cs
dc.subject malá sociální skupina cs
dc.subject Centrum sociálních služeb Horizont cs
dc.subject Psychosis en
dc.subject schizophrenia en
dc.subject surrounding en
dc.subject family en
dc.subject socialization en
dc.subject the small social group en
dc.subject Centre of social services Horizont en
dc.title Vztahy lidí s psychotickým onemocněním v různém prostředí. cs
dc.title.alternative The relationships of people with psychotic illness in different surrounding. en
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Opatrný, Pavel
dc.date.accepted 2010-06-07
dc.description.abstract-translated I have chosen "The relationships of people with psychotic illness in different surrounding" as the topic of my work. It's the theoretical - practical work. There I describe conceptions such as psychosis as the main problem of all work. Then I concern in conceptions of schizophrenia, the surrounding, family, socialization, small social group in the theoretical part. The last conception which I describe is the Centre of social services Horizont. There I realized the practical part in. The practical part is based on the L - J sociometric technique and the questionnaire. I noted all results in conclusion. en
dc.description.department Ústav pedagogických věd cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/160 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Sociální pedagogika cs
dc.thesis.degree-discipline Social pedagogy en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Mgr. cs
dc.thesis.degree-program Pedagogika cs
dc.thesis.degree-program Pedagogy en
dc.identifier.stag 14893
dc.date.assigned 2010-02-10
utb.result.grade A
local.subject psychicky nemocní cs
local.subject mezilidské vztahy cs
local.subject rodinné prostředí cs
local.subject mental patients en
local.subject interpersonal relations en
local.subject family environment en


Files in this item

Files Size Format View
jozífková_2010_dp.pdf 2.305Mb PDF View/Open
jozífková_2010_vp.doc 42Kb Microsoft Word View/Open
jozífková_2010_op.doc 51Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account