Analysis of utilization of direct sales in Southwestern company

Repozitář DSpace/Manakin

Přihlásit se

Jazyk: English čeština 

Analysis of utilization of direct sales in Southwestern company

Zobrazit celý záznam

Není dostupný náhled
Název: Analysis of utilization of direct sales in Southwestern company
Autor: Sluka, Ondrej
Vedoucí: Pilík, Michal
Abstrakt: Vo svojej bakalárskej práci analyzujem situáciu v spoločnosti Southwestern hlavne z pohľa-du využitia priameho predaja a marketingovej komunikácie. Prácu som rozdelil do dvoch hlavných častí. V teoretickej časti som s použitím literárnych zdrojov vysvetlil základnú terminológiu a predajné techniky používané v priamom predaji. Praktická časť, ktorú som aplikoval priamo na spoločnosť Southwestern pozostáva z troch hlavných podkapitol. V prvej podkapitole som predstavil spoločnosť, jej históriu a odvetvie v ktorom pôsobí. Druhá časť bola venovaná analýze súčasnej úrovne marketingovej komu-nikácie a výsledkov predaja študentov pracujúcich pre spoločnosť na pozícii predajcov. Tretia kapitola obsahuje výsledky mojej analýzy a návrhy na zlepšenie výsledkov predaja a marketingovej komunikácie.
URI: http://hdl.handle.net/10563/13622
Datum: 2010-05-21
Dostupnost: Bez omezení
Ústav: Ústav managementu a marketingu
Studijní obor: Management a ekonomika
Klasifikace závěřečné práce a její obhajoby: B 16960


Citace závěřečné práce

Soubory tohoto záznamu

Soubory Velikost Formát Zobrazit
sluka_2010_bp.pdf 1.711Mb PDF Zobrazit/otevřít
sluka_2010_vp.doc 62.5Kb Microsoft Word Zobrazit/otevřít
sluka_2010_op.pdf 316.7Kb PDF Zobrazit/otevřít

Tento záznam se objevuje v následujících kolekcích

Zobrazit celý záznam

Find fulltext

Prohledat DSpace


Procházet

Můj účet