Monitorování vybraných těkavých látek v městském prostředí

Repozitář DSpace/Manakin

Přihlásit se

Jazyk: English čeština 

Monitorování vybraných těkavých látek v městském prostředí

Zobrazit celý záznam

Není dostupný náhled
Název: Monitorování vybraných těkavých látek v městském prostředí
Autor: Krásná, Lucie
Vedoucí: Dvořáčková, Marie
Abstrakt: Tato diplomová práce je zaměřena na stanovení vybraných těkavých organických látek, zejména BTEX (benzen, toluen, m, p, o- xyleny). Tyto látky mají toxické vlastnosti a nega-tivně ovlivňují atmosféru a lidské zdraví. K odběru vzorků vzduchu pro stanovení koncent-rací látek benzenu, toluenu a m, p, o-xylenů probíhalo ve městě Přerov ve dvou lokalitách a to v ulici Palackého a na benzínové čerpací stanici. Vzorky vzduchu byly odebírány na trubičky s aktivním uhlím (SKC 226-01), čerpadlem s membránou o průtoku 680ml/min, odběr probíhal cca 24 hodin. Poté byly vzorky extrahovány do 1ml sirouhlíku čistoty p.a. a analyzovány na plynovém chromatografu s FID detektorem. Koncentrace benzenu dosáhla maximální hodnoty 2,69 ug/m3, toluenu 6,61 ug/m3, m-xylenu 7,01 ug/m3, p-xylenu 6,63 ug/m3 a o-xylenu 4,29 ug/m3. Imisní limit pro benzen nebyl překročen.
URI: http://hdl.handle.net/10563/13631
Datum: 2010-05-14
Dostupnost: Bez omezení
Ústav: Ústav inženýrství ochrany živ. prostředí
Studijní obor: Inženýrství ochrany životního prostředí
Klasifikace závěřečné práce a její obhajoby: C 14662


Citace závěřečné práce

Soubory tohoto záznamu

Soubory Velikost Formát Zobrazit
krásná_2010_dp.pdf 2.286Mb PDF Zobrazit/otevřít
krásná_2010_vp.doc 35.5Kb Microsoft Word Zobrazit/otevřít
krásná_2010_op.doc 53Kb Microsoft Word Zobrazit/otevřít

Tento záznam se objevuje v následujících kolekcích

Zobrazit celý záznam

Find fulltext

Prohledat DSpace


Procházet

Můj účet