Informační technologie a generace 50+

DSpace Repository

Language: English čeština 

Informační technologie a generace 50+

Show simple item record

dc.contributor.advisor Balík, Stanislav
dc.contributor.author Nekoksová, Eva
dc.date.accessioned 2010-07-20T02:12:32Z
dc.date.available 2010-07-20T02:12:32Z
dc.date.issued 2010-04-30
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/13646
dc.description.abstract Bakalářská práce pojednává o vztahu generace 50+ k informačním technologiím. V teoretické části vysvětluje pojmy týkající se tématu a zveřejňuje a komentuje části dostupných statistik. Praktická část se pokouší zodpovědět další otázky vztahu věku a používání počítače a internetu. Při učení seniorů, hledá optimální cestu motivace k práci s počítačem. Práce si klade za cíl přispět získanými informacemi a provedenými testy k nalezení vhodné komunikace a optimální nabídky informačních technologií pro starší generaci klientů. cs
dc.format 44 s. cs
dc.format.extent 2347446 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject stárnutí cs
dc.subject stáří cs
dc.subject volný čas cs
dc.subject komunikace cs
dc.subject informační technologie cs
dc.subject počítač cs
dc.subject ageing en
dc.subject old age en
dc.subject leisure time en
dc.subject communication en
dc.subject information technology en
dc.subject computer en
dc.title Informační technologie a generace 50+ cs
dc.title.alternative Information Technology and 50+ generation en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Mazánek, František
dc.date.accepted 2010-06-09
dc.description.abstract-translated This bachelor thesis treats of relation generation 50+ to information technology. In theoretic parts explains notions concerning subject and make public and comments parts accessible statistician. Practical part tempts make out next questions relation age and using PCs and Internet. During seniors teaching, looking for the optimal path of the motivation for work with computer. The work propose by aim contribute by bring out and effected tests to retrieval fit communication and optimum offers information technology for older generation clients. en
dc.description.department Katedra psychologie cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/97 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Sociální pedagogika cs
dc.thesis.degree-discipline Social pedagogy en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Specializace v pedagogice cs
dc.thesis.degree-program Specialization in pedagogy en
dc.identifier.stag 17311
dc.date.assigned 2009-04-30
utb.result.grade C
local.subject počítačová gramotnost cs
local.subject senioři cs
local.subject computer literacy en
local.subject older people en


Files in this item

Files Size Format View
nekoksová_2010_bp.pdf 2.238Mb PDF View/Open
nekoksová_2010_vp.doc 29.5Kb Microsoft Word View/Open
nekoksová_2010_op.doc 30.5Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account