Inkluzivní vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Inkluzivní vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami

Show simple item record

dc.contributor.advisor Mazánková, Libuše
dc.contributor.author Dolejší, Marcela
dc.date.accessioned 2010-07-20T02:13:36Z
dc.date.available 2010-07-20T02:13:36Z
dc.date.issued 2010-03-12
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/13649
dc.description.abstract Tato diplomová práce se zabývá problematikou inkluzívního vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami v předškolním věku. Mapuje názory a zkušenosti pedagogů v mateřských školách. Práce je rozdělena na dvě části. V první části - teoretické - je popsána problematika dětí se speciálními vzdělávacími potřebami a jejich edukace. Jsou zde prezentována teoretická východiska pro inkluzi a integraci dětí ve věku od 3 do 6 let společně s legislativní úpravou. Druhá část - empirická - se zabývá výzkumem. Výsledky výzkumu potvrzují či vyvracejí pracovní hypotézy a vedou k závěru, že pedagogové mají zájem pracovat s dětmi se speciálními vzdělávacími potřebami a inkluzívní vzdělávání považují za prospěšné. cs
dc.format 50 s., 10 s. obr. příloh cs
dc.format.extent 1577175 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject Děti se speciálními vzdělávacími potřebami cs
dc.subject edukace cs
dc.subject hypotéza cs
dc.subject inkluzívní vzdělávání cs
dc.subject integrace cs
dc.subject mateřská škola cs
dc.subject předškolní věk cs
dc.subject výzkum cs
dc.subject Children with special educational needs en
dc.subject education en
dc.subject hypothesis en
dc.subject inclusive education en
dc.subject integration en
dc.subject kindergarten en
dc.subject preschool age en
dc.subject research en
dc.title Inkluzivní vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami cs
dc.title.alternative The inclusive education of children with special educational needs en
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Sýkora, František
dc.date.accepted 2010-05-13
dc.description.abstract-translated This graduation thesis is dealt with issue of inclusive education of children with special educational needs in preschool age. It maps over an opinions and experiences of teachers from the kindergarten. The thesis is divided in two parts. In the first part, theoretic, there is described the issue of the children with special educational needs and their education. There are presented the theoretical resources for inclusion and integration of children from three to six years old together with the legislation. Second part, empiric, deals with research. The results of the research confirm or disconfirm the working hypothesis and it implies that the teacher are interested to work with the children with special educational needs and they consider that inclusive education has a beneficial influence. en
dc.description.department Institut mezioborových studií cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/157 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Sociální pedagogika cs
dc.thesis.degree-discipline Social pedagogy en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Mgr. cs
dc.thesis.degree-program Specializace v pedagogice cs
dc.thesis.degree-program Specialization in pedagogy en
dc.identifier.stag 1015764
dc.date.assigned 2007-11-30
utb.result.grade B
utb.result.grade B


Files in this item

Files Size Format View
dolejší_2010_dp.pdf 1.504Mb PDF View/Open
dolejší_2010_vp.doc 27Kb Microsoft Word View/Open
dolejší_2010_op.doc 27.5Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account