Připravenost uživatelů na transformaci pobytové sociální služby

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Připravenost uživatelů na transformaci pobytové sociální služby

Show simple item record

dc.contributor.advisor Vávrová, Soňa cs
dc.contributor.author Sentlová, Jana cs
dc.date.accessioned 2010-07-20T02:19:35Z
dc.date.available 2010-07-20T02:19:35Z
dc.date.issued 2010-04-30 cs
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/13660
dc.description.abstract Ve své práci se zabývám deinstitucionalizací a transformací pobytové sociální služby. Za-měřila jsem se na zjišťování dovedností uživatelek pobytové služby, které jsou potřebné pro život v běžné komunitě. Zda jsou uživatelé připraveni na život v běžné komunitě, a jaké motivy je vedou k tomu, že by rádi žili v běžné společnosti. Podle odhalených skutečností budou vytvořeny individuální plány, v jakých činnostech praktického života budou uživatelé pobytových sociálních služeb potřebovat pomoc a podporu personálu v samostatném životě v chráněném nebo podporovaném bydlení. cs
dc.format 72 s., 12 s. příloh cs
dc.format.extent 2244414 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně cs
dc.rights Bez omezení cs
dc.subject Deinstituconalizace cs
dc.subject transformace cs
dc.subject humanizace cs
dc.subject osoby se zdravotním postižením cs
dc.subject uživatel sociální služby cs
dc.subject pobytová zařízení cs
dc.subject rodina cs
dc.subject domácnost cs
dc.subject přirozené sociální prostředí cs
dc.subject oblasti podpory cs
dc.subject instituce cs
dc.subject chráněné bydlení cs
dc.subject podporované zaměstnání cs
dc.subject Deinstituconalizace en
dc.subject transformation en
dc.subject humanization en
dc.subject disabled post-tion en
dc.subject users of social services en
dc.subject residential facilities en
dc.subject family en
dc.subject household en
dc.subject natural social environment en
dc.subject support en
dc.subject institutions en
dc.subject sheltered housing en
dc.subject supported employment en
dc.title Připravenost uživatelů na transformaci pobytové sociální služby cs
dc.title.alternative Readiness of subsistence users in the transformation of social services en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Hladík, Jakub cs
dc.date.accepted 2010-06-24 cs
dc.description.abstract-translated In my work I deal with deinstitutionalization and transformation of residential social ser-vices. To measure the I-detection skills of users of residential services that are needed for normal life in the community. Whether users are ready to live in normal community, and what motives lead them to the fact that we live in normal society. According to the facts revealed will create individual plans for activities in which real life, users will need a residential social services help and support personnel in separate lives in sheltered or supported housing. en
dc.description.department Ústav pedagogických věd cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/101 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Sociální pedagogika cs
dc.thesis.degree-discipline Social pedagogy en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Specializace v pedagogice cs
dc.thesis.degree-program Specialization in pedagogy en
dc.identifier.stag 14594
dc.date.assigned 2010-02-15 cs
utb.result.grade A
utb.result.grade A


Files in this item

Files Size Format View
sentlová_2010_bp.pdf 2.140Mb PDF View/Open
sentlová_2010_vp.doc 53.5Kb Microsoft Word View/Open
sentlová_2010_op.doc 46.5Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account