Alternativní školství v brně - zaměřeno na předškolní vzdělávání

DSpace Repository

Language: English čeština 

Alternativní školství v brně - zaměřeno na předškolní vzdělávání

Show simple item record

dc.contributor.advisor Jůzl, Miloslav
dc.contributor.author Bušková, Milena
dc.date.accessioned 2010-07-20T02:24:28Z
dc.date.available 2010-07-20T02:24:28Z
dc.date.issued 2010-04-20
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/13671
dc.description.abstract Bakalářská práce ?Alternativní školství v Brně ? zaměřeno na předškolní vzdělávání? podává přehled o alternativních školách. Teoretická část práce se zabývá popisem a charakteristikou nejznámějších typů alternativních škol. Podrobněji jsou pak popsány alternativní směry, které jsou uplatňovány v předškolním vzdělávání. Praktická část vychází z dotazníkového šetření, které bylo provedeno u rodičů předškolních dětí a podává výsledky o kritériích, které ovlivňují výběr MŠ a o míře spokojenosti rodičů s vybranou MŠ. Bakalářské práce tak podává ucelený přehled existujících alternativních metod výuky v předškolním vzdělávání ve městě Brně. cs
dc.format 45 s., 3 s. příloh cs
dc.format.extent 564790 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject Alternativní pedagogika cs
dc.subject předškolní vzdělávání cs
dc.subject dítě cs
dc.subject mateřská škola cs
dc.subject pedagog cs
dc.subject Alternative pedagogy en
dc.subject pre-school education en
dc.subject child en
dc.subject kindergarten en
dc.subject teacher en
dc.title Alternativní školství v brně - zaměřeno na předškolní vzdělávání cs
dc.title.alternative Alternative education in Brno en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Jůzlová, Hana
dc.date.accepted 2010-06-09
dc.description.abstract-translated Bachelor project of ?Alternative school system in Brno ? focused on pre-school education? gives an overview of alternative schools. Theoretical part of the work deals with description and characterization of the most well-known alternative school types. Alternative trends used in pre-school education are fully described later on. Practical part of the work is based on a questionaire given to pre-school children parents. This part of the bachelor work shows the criteria results that influence the choice of a kindergarten and the level of parents' satisfaction with the selected kindergarten. The target of the project is to give the complete overview of existing alternative education methods in pre-school pedagogy system in Brno city. en
dc.description.department Katedra pedagogiky cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/97 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Sociální pedagogika cs
dc.thesis.degree-discipline Social pedagogy en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Specializace v pedagogice cs
dc.thesis.degree-program Specialization in pedagogy en
dc.identifier.stag 14474
dc.date.assigned 2009-04-30
utb.result.grade A
local.subject předškolní věk cs
local.subject Brno (Česko) cs
local.subject alternativní školy cs
local.subject preschoolers en
local.subject Brno (Czechia) en
local.subject alternative schools en


Files in this item

Files Size Format View
bušková_2010_bp.pdf 551.5Kb PDF View/Open
bušková_2010_vp.doc 31Kb Microsoft Word View/Open
bušková_2010_op.doc 29Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account