Vzdělávání seniorů

DSpace Repository

Language: English čeština 

Vzdělávání seniorů

Show simple item record

dc.contributor.advisor Hozová, Leona
dc.contributor.author Hošová, Petra
dc.date.accessioned 2010-07-20T02:33:08Z
dc.date.available 2010-07-20T02:33:08Z
dc.date.issued 2010-04-27
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/13686
dc.description.abstract Tato diplomová práce je zaměřena na seniory a možnosti jejich dalšího vzdělávání. V první kapitole teoretické části seznamuji čtenáře se základními pojmy jako je senior, stárnutí nebo stáří. Druhá kapitola je výčtem některých nemocí a zdravotních obtíží, které mohou seniorům znepříjemňovat život. Další kapitola nastiňuje význam vzdělávání u seniorů, jeho funkce a cíle. V následující kapitole je porovnání ve vzdělávání dospělých se vzděláváním seniorů. Pátá kapitola ukazuje na důležitost při podpoře ve vzdělávání seniorů od rodiny a společnosti. Poslední kapitola čtenářům předkládá možnosti vzdělávání seniorů v různých organizacích a institucích. Praktická část je zaměřena na Univerzitu třetího věku ve Zlíně a její posluchače, kde na základě provedeného výzkumu zjišťuji jejich spokojenost se studi-em. cs
dc.format 91s., 4s. příloh cs
dc.format.extent 2609372 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject senior cs
dc.subject stáří cs
dc.subject stárnutí cs
dc.subject vzdělávání seniorů cs
dc.subject Univerzita třetího věku cs
dc.subject senior en
dc.subject old age en
dc.subject getting old en
dc.subject educating seniors en
dc.subject third age university en
dc.title Vzdělávání seniorů cs
dc.title.alternative The education of seniors en
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Vávrová, Soňa
dc.date.accepted 2010-06-09
dc.description.abstract-translated This diploma essay is aimed to seniors and their further education. In the first chapter of the theory part I introduce terms as senior, getting old or old age. Second chapter is a description some of the illnesess and health problems seniors can have and which can make their life more difficult. Another charter talks about the meaning of senior's education, its functions and aims. In next chapter, there is a comparison between adult ś and senior ś education. The fifth chapter shows the importace of support with seniorś education within the family and the society. The last charter offers the opportunities for seniors to get an education in various institutions and organisations. My practice part is about The third age University in Zlin and their members, where I- based on my research- try to find out thein satisfaction with thein studies. en
dc.description.department Ústav pedagogických věd cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/160 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Sociální pedagogika cs
dc.thesis.degree-discipline Social pedagogy en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Mgr. cs
dc.thesis.degree-program Pedagogika cs
dc.thesis.degree-program Pedagogy en
dc.identifier.stag 14110
dc.date.assigned 2010-01-14
utb.result.grade B
local.subject senioři cs
local.subject vzdělávací kluby cs
local.subject older people en
local.subject educational clubs en


Files in this item

Files Size Format View
hošová_2010_dp.pdf 2.488Mb PDF View/Open
hošová_2010_vp.doc 49.5Kb Microsoft Word View/Open
hošová_2010_op.doc 47.5Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account