Alkohol a mladá generace

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Alkohol a mladá generace

Show full item record

No preview available
Title: Alkohol a mladá generace
Author: Blažíček, Radek
Advisor: Plšková, Alena
Abstract: ANOTACE BLAŽÍČEK Radek, Alkohol a mladá generace. Brno 2010. Bakalářská práce. Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta humanitních studií , obor Sociální pedagogika Bakalářská práce popisuje jaký vztah má současná mladá generace k alkoholu, jaká nebezpečí a rizika mladým lidem hrozí při pravidelném požívání alkoholu a také jaká preventivní opatření lze v praxi uplatnit a vyhnout se tak možné závislosti na alkoholu. Práce je rozdělena na dvě části. První část práce je teoretická a vychází z odborné literatury. Je rozdělena do tří kapitol. V první kapitole se zabývá rodinným prostředím, které plní ochrannou funkci před vznikem závislosti a zároveň je rizikovým prostředím. Jaký podíl na vzniku závislosti mají genetické předpoklady, věk a pohlaví a také škola a vzdělání. Druhá kapitola popisuje různá nebezpečí spojená s požíváním alkoholu. Jaké poruchy v chování mladého člověka lze pozorovat pokud nadměrně požívá alkohol a které faktory se podílejí na vzniku závislosti. Zároveň upozorňuje na to, jak alkohol působí na organismus mladého člověka. Ve třetí a nejrozšířenější kapitole se bakalářská práce zabývá prevencí před závislostmi. Je zaměřena na různé druhy preventivních opatření a poradenských služeb. Také uvádí jaké cíle si prevence klade a v neposlední řadě, jakou úlohu v prevetivních programech zaujímá stát. Praktická část je druhou částí bakalářské práce. Je založena na dotazníkové metodě empirického výzkumu. Popisuje co je cílem šetření, stanovuje hypotézy, uvádí metodu šetření a popisuje cílovou skupinu průzkumu. Dále praktická část interpretuje jaké výsledky přineslo dotazníkové šetření a verifikuje stanovené hypotézy. V závěru praktické části je uveden rozhovor s lékařem, který přináší pohled odborníka na problematiku pití alkoholu mladými lidmi.
URI: http://hdl.handle.net/10563/13699
Date: 2010-04-29
Availability: Bez omezení
Department: Katedra pedagogiky
Discipline: Sociální pedagogika
Grade for thesis and defense: B 14405


Citace závěřečné práce

Files in this item

Files Size Format View
blažíček_2010_bp.pdf 399.8Kb PDF View/Open
blažíček_2010_vp.doc 28.5Kb Microsoft Word View/Open
blažíček_2010_op.doc 119.5Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account