Kvalita života dětí s mentálním postižením školního věku v Prostějově a okolí

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Kvalita života dětí s mentálním postižením školního věku v Prostějově a okolí

Show simple item record

dc.contributor.advisor Skoupilová, Milena
dc.contributor.author Kašpárková, Jana
dc.date.accessioned 2010-07-20T03:08:20Z
dc.date.available 2010-07-20T03:08:20Z
dc.date.issued 2010-04-29
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/13746
dc.description.abstract Tuto práci jsem zaměřila na úroveň kvality života dětí s mentálním postižením a dostupnosti sociálních služeb pro tyto děti v Prostějově a okolí z pohledu jejich rodičů. Teoretická část je zaměřena na oblast kvality života a zdraví obecně, dále kvality života dětí s mentálním postižením, dále na základní problematiku mentálního postižení a také systém sociálních služeb v České republice a přehled sociálních zařízení a služeb v Prostějově a okolí. Na teoretickou část navazuje část praktická. Hlavním cílem výzkumu je nalézt odpovědi na otázky, jak služby zařízení v Prostějově ovlivňují kvalitu života dětí s mentálním postižením i jejich rodičů. Jak jsou tito rodiče spokojeni s nabídkou a dostupností služeb ve městě Prostějově a okolí. cs
dc.format 78 s. cs
dc.format.extent 1181300 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject kvalita života cs
dc.subject mentální retardace cs
dc.subject děti s mentálním postižením cs
dc.subject rodina cs
dc.subject sociální služby cs
dc.subject sociální zařízení cs
dc.subject rozhovory s rodiči cs
dc.subject quality of life en
dc.subject mental retardation en
dc.subject mentally disabled children en
dc.subject family en
dc.subject social services en
dc.subject social facilities en
dc.subject conversations with parents en
dc.title Kvalita života dětí s mentálním postižením školního věku v Prostějově a okolí cs
dc.title.alternative Quality of life of children with mental disabilities of school age in Prostejov and around en
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Marášková, Ivana
dc.date.accepted 2010-06-08
dc.description.abstract-translated This thesis I aimed on issues concerning the quality of life and the availability of social services to mentally disabled children of school age in the Prostějov region from the point of view of their parents. Theoretical part closely describes the issue of quality of life and health in general and the quality of life of mentally disabled children, on the basic issues of mental disability and on the system of social services in the Czech Republic and on the overview of social facilities providing services to mentally disabled children and their parents in the town of Prostějov and its vicinity. The theoretical part is followed by practical part.The main object of research is to find answer to the questions, how the facilities providing services affect the quality of life of their own and their mentally disabled children, and how comfortable they are with the offer and accessibility to such services in the town of Prostějov and its vicinity. en
dc.description.department Ústav pedagogických věd cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/160 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Sociální pedagogika cs
dc.thesis.degree-discipline Social pedagogy en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Mgr. cs
dc.thesis.degree-program Specializace v pedagogice cs
dc.thesis.degree-program Specialization in pedagogy en
dc.identifier.stag 13987
dc.date.assigned 2010-01-12
utb.result.grade B
utb.result.grade B


Files in this item

Files Size Format View
kašpárková_2010_dp.pdf 1.126Mb PDF View/Open
kašpárková_2010_vp.jpg 381.3Kb JPEG image View/Open
kašpárková_2010_op.doc 48Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account