Analýza a prevence studijního selhávání.

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Analýza a prevence studijního selhávání.

Show simple item record

dc.contributor.advisor Hrbáčková, Karla
dc.contributor.author Jakešová, Jitka
dc.date.accessioned 2010-07-20T03:10:49Z
dc.date.available 2010-07-20T03:10:49Z
dc.date.issued 2010-04-28
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/13752
dc.description.abstract Ústředním tématem diplomová práce je oblast studijního selhávání objevující se při pře-chodu ze sekundárního do terciárního stupně vzdělávání studentů prvních ročníku studia. Práce je členěna do dvou částí: části teoretické a části praktické. Teoretická část popisuje základní terminologii zkoumané oblasti. První kapitola přivádí pozornost do prostředí výzkumu, ocitáme se na vysokoškolském stupni vzdělávání s cílem porozumění tomuto procesu. Druhá kapitola se zabývá charakteristiky osobnosti studenta, jeho emocí, sebedůvěry a motivace. Další kapitola je věnována sociálním charakteristikám a komunikaci, která je podstatnou součástí procesu vzdělávání, tak jako každodenního ži-vota člověka. Teoretickou část práce uzavírá nástin možných forem podpory studentů a prevence studijního selhávání. Praktická část uvádí výzkum, jenž je součástí projektu IGA/57/FHS/10/A podporovaného Interní grantovou agenturou UTB ve Zlíně. Jeho průběh a výsledky vyhodnocují závěrečné kapitoly praktické části diplomové práce. cs
dc.format 178 s., 38 s. obr. příloh cs
dc.format.extent 3887426 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject terciární vzdělávání cs
dc.subject motivace cs
dc.subject adaptační potíže cs
dc.subject analýza a prevence studijního selhávání cs
dc.subject mentoring cs
dc.subject tutoring cs
dc.subject tertiary education en
dc.subject motivation en
dc.subject students' adaptation to college en
dc.subject strategies of the students' adjustment to college en
dc.subject mentoring en
dc.subject tutoring en
dc.title Analýza a prevence studijního selhávání. cs
dc.title.alternative How to avoid common mistakes students make at school, and be a successful student. en
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Hladík, Jakub
dc.date.accepted 2010-06-07
dc.description.abstract-translated The main focus of this research in to the first-year students' integration into college. It con-sists of two parts - one theoretical, and the other practical. The theoretical part describes the basic terminology of important causation factors to the research, such as education, student attitudes and influences that effect the students' ad-justment to college and their subsequent success, the learning environment and strategies to help them adjust to college life. The practical part is based on the research project, IGA/57/FHS/10/A, of the first-year students' adaptation to college, as well as describing the results based on the research of the students of Tomas Bata Univerzity in Zlín. en
dc.description.department Ústav pedagogických věd cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/160 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Sociální pedagogika cs
dc.thesis.degree-discipline Social pedagogy en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Mgr. cs
dc.thesis.degree-program Pedagogika cs
dc.thesis.degree-program Pedagogy en
dc.identifier.stag 11400
dc.date.assigned 2010-01-14
utb.result.grade A
utb.result.grade A


Files in this item

Files Size Format View
jakešová_2010_dp.pdf 3.707Mb PDF View/Open
jakešová_2010_vp.doc 49Kb Microsoft Word View/Open
jakešová_2010_op.doc 48.5Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account