Kyberšikana na základních školách ve městě Brně

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Kyberšikana na základních školách ve městě Brně

Show simple item record

dc.contributor.advisor Vavřík, Michal
dc.contributor.author Učňová, Klára
dc.date.accessioned 2010-07-20T03:26:08Z
dc.date.available 2010-07-20T03:26:08Z
dc.date.issued 2010-04-27
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/13766
dc.description.abstract Téma mé bakalářské práce je: Kyberšikan na základních školách ve městě Brně. Tuto oblast jsem se rozhodla zkoumat z důvodu, ţe je to velice aktuální jev, který se řeší nejen v zahraničí, ale také u nás v České republice. S přílivem nových informačních a komunikačních technologií se u nás objevily také negativní stránky těchto technologií. V teoretické části jsem vymezila pojem kyberšikana a zařadila jej do celkové problematiky šikanování a také se snaţila najít určitá specifika. Moji praktickou část jsem zaměřila na výzkum, jenţ zkoumá míru vlivu znalosti bezpečného pouţívání internetu, na vznik kybernetické šikany. Zvolila jsem si kvantitativní výzkum a jako vhodnou metodu sběru dat jsem pouţila dotazník. Poté jsem jednotlivá data analyzovala a došla k závěru. Výsledkem tedy bylo zjištění, ţe míra znalosti bezpečného pouţívání internetu má velký vliv na vznik a rozvoj kybernetické šikany. cs
dc.format 61 s., 1 s. obr. příloh cs
dc.format.extent 1553941 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject Šikana cs
dc.subject Kyberšikana cs
dc.subject Internet cs
dc.subject Základní škola cs
dc.subject Bezpečí cs
dc.subject Komunikační technologie cs
dc.subject Mobilní telefon cs
dc.subject Instantní messengery cs
dc.subject Email cs
dc.subject Blog cs
dc.subject Sms cs
dc.subject Chat cs
dc.subject Bullying en
dc.subject Cyberbullying en
dc.subject Internet en
dc.subject Primary School en
dc.subject Safe en
dc.subject Communication technologies en
dc.subject Mobile phone en
dc.subject Instant messenger en
dc.subject Email en
dc.subject Blog en
dc.subject Sms en
dc.subject Chat en
dc.title Kyberšikana na základních školách ve městě Brně cs
dc.title.alternative Cyber-bullying in primary schools in the city of Brno en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Vavrečková, Marie
dc.date.accepted 2010-06-14
dc.description.abstract-translated The topic of my Final work is "Cyber-bullying in primary schools in the city of Brno. I decided to investigate this area because it's a very current phenomenon, which is not known only abroad, but also in the Czech Republic. With the influx of new information and communication technologies there are also negative aspects of these technologies. In the theoretical part the term cyber-bullying was defined and it was put into the overall issue of bullying.The practical part was focused mostly on research and giving solution to prevent cyber bullying. In my research the influence influence of awareness of safe Internet use on the creation of cyber-bullying was examined. I have chosen the quantitative research and as an appropriate method of data collection, I used a questionnaire. Then I analyzed the data and came to the conclusion. The result therefore was that the level of awareness of safe Internet use has a large influence on the creation and development of cyber-bullying. en
dc.description.department Katedra společenských věd cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/97 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Sociální pedagogika cs
dc.thesis.degree-discipline Social pedagogy en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Specializace v pedagogice cs
dc.thesis.degree-program Specialization in pedagogy en
dc.identifier.stag 17416
dc.date.assigned 2009-04-30
utb.result.grade A
utb.result.grade A


Files in this item

Files Size Format View
učňová_2010_bp.pdf 1.481Mb PDF View/Open
učňová_2010_vp.doc 31.5Kb Microsoft Word View/Open
učňová_2010_op.doc 31.5Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account