Dodržování práv seniorů v Domově pro seniory Lukov

DSpace Repository

Language: English čeština 

Dodržování práv seniorů v Domově pro seniory Lukov

Show simple item record

dc.contributor.advisor Polák, Pavel
dc.contributor.author Badinová, Alena
dc.date.accessioned 2010-07-20T04:14:59Z
dc.date.available 2010-07-20T04:14:59Z
dc.date.issued 2010-05-06
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/13856
dc.description.abstract Tato bakalářská práce se zabývá kvalitou života seniorů v Domově pro seniory Lukov. Zaměřuje se na standardy kvality sociální služby, a to především na standard o ochraně práv seniorů a standard, který se zaměřen na stížnosti na kvalitu nebo způsob poskytování služby. Prakticky se práce snaží zhodnotit situaci, týkající se těchto standardů, a to pomocí dotazníku, který vyplnili klienti a zaměstnanci Domova pro seniory Lukov. cs
dc.format 56 s. cs
dc.format.extent 3681005 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject senior cs
dc.subject standardy kvality sociální služby cs
dc.subject domov pro seniory cs
dc.subject senior en
dc.subject quality of standards of social service en
dc.subject home for elderly en
dc.title Dodržování práv seniorů v Domově pro seniory Lukov cs
dc.title.alternative Observance of Rights of Elderly People in the Home for Elderly Lukov en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Růžičková, Martina
dc.date.accepted 2010-06-16
dc.description.abstract-translated This bachelor thesis deals with the quality of life of seniors in the Home for Elderly in Lukov. It focuses on standards of quality of social services, especially the standard of protecting the rights of seniors and a standard that focuses on complaints about the quality or method of providing with service. Practically, the work attempts to assess the situation regarding these standards with the help of a questionnaire filled out by clients and staff of Home for the Elderly in Lukov. en
dc.description.department Ústav pedagogických věd cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/101 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Sociální pedagogika cs
dc.thesis.degree-discipline Social pedagogy en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Specializace v pedagogice cs
dc.thesis.degree-program Specialization in pedagogy en
dc.identifier.stag 14182
dc.date.assigned 2010-01-18
utb.result.grade C


Files in this item

Files Size Format View
badinová_2010_bp.pdf 3.510Mb PDF View/Open
badinová_2010_vp.doc 48.5Kb Microsoft Word View/Open
badinová_2010_op.doc 76.5Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account