Výroba speciálních vín

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Výroba speciálních vín

Show simple item record

dc.contributor.advisor Babisz, Marek cs
dc.contributor.author Knechtlová, Miluše cs
dc.date.accessioned 2010-07-20T04:20:06Z
dc.date.available 2010-07-20T04:20:06Z
dc.date.issued 2010-05-24 cs
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/13868
dc.description.abstract Cílem mé bakalářské práce je seznámení se s tzv. speciálními víny, jejich charakteris-tikou, klasifikací a technologickými postupy při jejich výrobě. V úvodu je práce zaměřena na historii vinařství a vinařské oblasti v České Republice. Následuje charakteristika a klasi-fikace vín. Převážná část práce je věnována popisu technologických postupů při výrobě speciálních vín, jak v České Republice, tak i v zahraničí. V závěru práce jsem se zaměřila na využití speciálních vín v gastronomii a vliv vína na lidské zdraví.V práci jsem využila různých literárních a internetových zdrojů i svých poznatků ze setkání s vínem. cs
dc.format 56 cs
dc.format.extent 2449045 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně cs
dc.rights Bez omezení cs
dc.subject Víno bílé a červené cs
dc.subject víno speciální cs
dc.subject vinná réva cs
dc.subject vinařská legislativa cs
dc.subject vinařská oblast cs
dc.subject mošt cs
dc.subject rmut cs
dc.subject pozdní sběr cs
dc.subject ledové víno cs
dc.subject slámové víno cs
dc.subject šumivé víno cs
dc.subject portské víno cs
dc.subject cs
dc.subject White wine en
dc.subject red wine en
dc.subject specialty wine en
dc.subject grapevine en
dc.subject vine legislation en
dc.subject the wine region en
dc.subject stum en
dc.subject crushed grapes en
dc.subject late harvest en
dc.subject ice wine en
dc.subject straw wine en
dc.subject sparkling wine en
dc.subject port wine en
dc.title Výroba speciálních vín cs
dc.title.alternative The Producing of Special the Wines en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Veverka, Jaroslav cs
dc.date.accepted 2010-06-14 cs
dc.description.abstract-translated The goal of my bachelor task is familiariazation with specialty vines, their characterization, classification, and technological procedure during their production. At the beginning, my task is focused on the history of viniculture and wine areas in Czech Republic. Then, fol-lows characterization and classification of wines. Most of my work is devoted to the description of the technological procedure during the preparation of specialty wines in Czech Republic and foreign countries. In the end, I focused on usage of the specialty wi-nes in gastronomy and the influence of it on people's health . I used literature, internet sources, and my own experiences with wine at my work. en
dc.description.department Ústav biochemie a analýzy potravin cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/136 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Technologie a řízení v gastronomii cs
dc.thesis.degree-discipline Technology and Management in Gastronomy en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta technologická cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Technology en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Chemie a technologie potravin cs
dc.thesis.degree-program Chemistry and food technologies en
dc.identifier.stag 14543
dc.date.assigned 2010-01-04 cs
utb.result.grade C
utb.result.grade C


Files in this item

Files Size Format View
knechtlová_2010_bp.pdf 2.335Mb PDF View/Open
knechtlová_2010_vp.pdf 153.7Kb PDF View/Open
knechtlová_2010_op.doc 50Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account