Event marketing v cestovním ruchu

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Event marketing v cestovním ruchu

Show simple item record

dc.contributor.advisor Juříková, Martina
dc.contributor.author Čočková, Romana
dc.date.accessioned 2010-07-20T04:37:11Z
dc.date.available 2010-07-20T04:37:11Z
dc.date.issued 2010-04-20
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/13910
dc.description.abstract Tato práce se zabývá event marketingem v cestovním ruchu. Obsahem je příprava a realizace sportovního eventu, společně s marketingovým výzkumem spokojenosti účast-níků této akce. Na základě teoretické části, která se věnuje oblasti event marketingu a jeho specifiky v cestovním ruchu, vyplývá praktická část, v níž se zabývám komplexní realizací sportovního eventu. Projekt zahrnuje přípravu dalšího ročníku konkrétního eventu, přičemž využívám výsledků a podkladů dotazníkového výzkumu. cs
dc.format 100 s., 8 s. obr. příloh. cs
dc.format.extent 2270426 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject event marketing cs
dc.subject cestovní ruch cs
dc.subject event turistika cs
dc.subject sportovní eventy cs
dc.subject event marketing en
dc.subject travel movement en
dc.subject event tourism en
dc.subject sports events en
dc.title Event marketing v cestovním ruchu cs
dc.title.alternative Event marketing in tourism en
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Křížek, Zdeněk
dc.date.accepted 2010-05-25
dc.description.abstract-translated This work deals with event marketing in tourism. Its content is preparation and realization of a sport event, together with marketing research of participants satisfaction. On the basis of the theoretical part which deals with the event marketing issue and its specifics in tou-rism, results the practical part, in which I handle with complex realization of sport event. The project includes the preparation of the next year's particular event, whereas I use the results and datums from the questionnaire surfy. en
dc.description.department Ústav marketingových komunikací cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/185 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Marketingové komunikace cs
dc.thesis.degree-discipline Marketing communications en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta multimediálních komunikací cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Multimedia Communications en
dc.thesis.degree-name Mgr. cs
dc.thesis.degree-program Mediální a komunikační studia cs
dc.thesis.degree-program Media and Communication Studies en
dc.identifier.stag 13711
dc.date.assigned 2009-12-01
utb.result.grade A
utb.result.grade A


Files in this item

Files Size Format View
čočková_2010_dp.pdf 2.165Mb PDF View/Open
čočková_2010_vp.pdf 55.94Kb PDF View/Open
čočková_2010_op.pdf 55.08Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account