Tresty ve výchově

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Tresty ve výchově

Show simple item record

dc.contributor.advisor Musil, Jiří
dc.contributor.author Nevřalová, Lenka
dc.date.accessioned 2010-07-20T04:37:28Z
dc.date.available 2010-07-20T04:37:28Z
dc.date.issued 2010-04-30
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/13911
dc.description.abstract Práce se zabývá užíváním trestů ve výchově a to jak v České republice, tak i v zahraničí. Zaměřuje se na druhy trestů a možnosti jejich alternativ. Ukazuje rizika při trestání i samot-né procesy, odehrávající se v trestaném dítěti a znázorňuje jak trestat efektivně a pro dítě srozumitelným přístupem. Praktická část ukazuje výzkum zaměřený na rodiče dětí a potenciální rodiče a zkoumá jejich postoje k trestání dětí všeobecně. Tyto postoje porovnává a sleduje, jaké druhy trestů jsou ve zkoumaném vzorku respondentů preferovány a které naopak odsuzovány. cs
dc.format 82 s., 2 s. textových příloh cs
dc.format.extent 1324502 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject výchova cs
dc.subject tresty cs
dc.subject tělesné tresty cs
dc.subject rodina cs
dc.subject děti cs
dc.subject alternativní tresty cs
dc.subject morální vývoj dítěte cs
dc.subject pozitivní rodičovství cs
dc.subject punishments en
dc.subject upbringing en
dc.subject alternatives en
dc.subject family en
dc.subject child en
dc.subject parenting en
dc.title Tresty ve výchově cs
dc.title.alternative Punishments during upbringing. en
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Novotná, Jarmila
dc.date.accepted 2010-06-08
dc.description.abstract-translated My bachelor thesis deals with using punishments in upbringing at Czech republic and in abroad also. The main focus is on types of punishments and possibilities of their alterna-tives. It shows risks with using punishments as well as independent processes, which must pun-ished child deals with and represents how makes punishment more effective and with more understandable approach to child. The Practical part shows research focus on parents of children and also potentional parents and explore their position on punishing of children generally. These positions are comparing and observing, also is analyzed which type of pun-ishments are involved in our observing pattern of respondents. Also is mentioned which type of punishment of our respondents are preferred and which not. en
dc.description.department Ústav pedagogických věd cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/160 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Sociální pedagogika cs
dc.thesis.degree-discipline Social pedagogy en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Mgr. cs
dc.thesis.degree-program Pedagogika cs
dc.thesis.degree-program Pedagogy en
dc.identifier.stag 14136
dc.date.assigned 2010-01-14
utb.result.grade C
utb.result.grade C


Files in this item

Files Size Format View
nevřalová_2010_dp.pdf 1.263Mb PDF View/Open
nevřalová_2010_vp.doc 47Kb Microsoft Word View/Open
nevřalová_2010_op.doc 231Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account