Adopce a adaptace dítěte do rodiny v České republice

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Adopce a adaptace dítěte do rodiny v České republice

Show simple item record

dc.contributor.advisor Pipová, Lenka cs
dc.contributor.author Šubrtová, Michaela cs
dc.date.accessioned 2010-07-20T04:53:38Z
dc.date.available 2010-07-20T04:53:38Z
dc.date.issued 2010-04-28 cs
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/13941
dc.description.abstract Bakalářská práce pojednává o problematice adopce a adaptace dítěte do rodiny v České republice. Práce je členěna ne dvě části a to na teoretickou část a praktickou část. V teoretické části jsou obecné, ale i podrobné informace týkající se adopce a adaptace dítěte do rodiny. Jsou zde nejrůznější informace , které se týkají samotné adopce, ale také , kdo má na starosti samotný proces adopce, jak v procesu adopce postupovat a co vše je třeba splnit, aby k adopci došlo. Praktická část je zaměřena na výzkum, abych dospěla ke svému stanovenému cíli a mohla potvrdit nebo vyvrátit svoji hypotézu. Jednalo se o kvalitativní výzkum, kde jsem prováděla rozhovory se sociálními pracovnicemi a adoptivními rodiči. cs
dc.format 61 s. cs
dc.format.extent 311126 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně cs
dc.rights Bez omezení cs
dc.subject Adopce cs
dc.subject adaptace cs
dc.subject náhradní rodinná péče cs
dc.subject předadopční péče cs
dc.subject rodina cs
dc.subject orgán sociálně právní ochrany dětí cs
dc.subject adoptivní rodič cs
dc.subject poradní sbor cs
dc.subject právní legislativa cs
dc.subject Adoption en
dc.subject adaptation en
dc.subject adequate family care en
dc.subject before-adoption care en
dc.subject family en
dc.subject socially-law protection of children authority en
dc.subject adoption parent en
dc.subject advisory board en
dc.subject law legislation en
dc.title Adopce a adaptace dítěte do rodiny v České republice cs
dc.title.alternative Adoption and adaptation of children to family in the Czech republic. en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Průšová, Lenka cs
dc.date.accepted 2010-06-15 cs
dc.description.abstract-translated This diploma thesis is concerned with child's adoption and adaptation to the family in the Czech Republic. This thesis is comprised from two parts ? theoretical part and practical part. There are general but also detailed child's adoption and adaptation information in the theoretical part. You can find there assorted information about adoption, who is responsible for adoption process, how to progress in adoption process and what everything is necessary to meet for successful adoption. There is my own research in the practical part. I carry out this research to confirm or disapprove my hypothesis which was appointed in order to make my defined target. I was carrying out qualitative research where I made conversation with social workers and adoptive parents. en
dc.description.department Katedra pedagogiky cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/97 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Sociální pedagogika cs
dc.thesis.degree-discipline Social pedagogy en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Specializace v pedagogice cs
dc.thesis.degree-program Specialization in pedagogy en
dc.identifier.stag 17408
dc.date.assigned 2009-04-30 cs
utb.result.grade B
utb.result.grade B


Files in this item

Files Size Format View
šubrtová_2010_bp.pdf 303.8Kb PDF View/Open
šubrtová_2010_vp.doc 28Kb Microsoft Word View/Open
šubrtová_2010_op.doc 30Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account