Projekt založení nové pobočky organizace ESN (Erasmus Student Network) na Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně.

Repozitář DSpace/Manakin

Jazyk: English čeština 

Projekt založení nové pobočky organizace ESN (Erasmus Student Network) na Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně.

Zobrazit celý záznam

Není dostupný náhled
Název: Projekt založení nové pobočky organizace ESN (Erasmus Student Network) na Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně.
Autor: Kusendová, Miroslava
Vedoucí: Bočincová, Zuzana
Abstrakt: Predkladaná diplomová práca sa zaoberá spracovaním projektu založenia pobočky nezisko-vej organizácie Erasmus Student Network (ESN) pri Univerzite Tomáše Bati v Zlíne. ESN je študentská organizácia, ktorá sa zameriava na podporu mobility študentov v rámci rôz-nych študijných programov. Teoretická časť práce obsahuje poznatky vychádzajúce z odbornej literatúry, vzťahujúce sa na neziskové organizácie a ich riadenie, ďalej prvky podnikateľského plánu a projektového manažmentu. Praktická časť obsahuje zoznámenie sa s organizáciou, zahŕňa analýzu konku-rencie a súčasného stavu event marketingu pre zahraničných študentov na UTB. V závere praktickej časti je navrhnutý projekt otvorenia novej pobočky neziskovej študentskej orga-nizácie, podrobený časovej, nákladovej a rizikovej analýze.
URI: http://hdl.handle.net/10563/13979
Datum: 2010-05-03
Dostupnost: Bez omezení
Ústav: Ústav managementu a marketingu
Studijní obor: Management a marketing
Klasifikace závěřečné práce a její obhajoby: C 14761


Citace závěřečné práce

Soubory tohoto záznamu

Soubory Velikost Formát Zobrazit
kusendová_2010_dp.pdf 2.573Mb PDF Zobrazit/otevřít
kusendová_2010_vp.doc 69.5Kb Microsoft Word Zobrazit/otevřít
kusendová_2010_op.pdf 353.2Kb PDF Zobrazit/otevřít

Tento záznam se objevuje v následujících kolekcích

Zobrazit celý záznam

Find fulltext

Prohledat DSpace


Procházet

Můj účet