Projekt zefektivnění systému obchodování a komunikace se zákazníky v organizaci XYZ s. s r. o.

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Projekt zefektivnění systému obchodování a komunikace se zákazníky v organizaci XYZ s. s r. o.

Show simple item record

dc.contributor.advisor Rosman, Pavel
dc.contributor.author Motáň, Lukáš
dc.date.accessioned 2010-07-20T05:36:12Z
dc.date.available 2010-07-20T05:36:12Z
dc.date.issued 2010-05-03
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/14031
dc.description.abstract V diplomové práci řeším problematiku komunikace firmy XYZ s. s r.o. se svými zákazníky. Práce je rozdělena na tři tematické celky, které se navzájem doplňují. Provádím literární rešerši, na základě které následně analyzuji současný stav využití internetových technologií ve firmě. SWOT analýzou a osobní konzultací jsem získal potřebná data, abych mohl učinit závěry v hodnocení a navrhnout nedostatky. Cílem práce je vytvořit projekt zlepšení komunikace firmy se zákazníky s využitím internetových technologií. Projektová část obsahuje konkrétní návrh projektu, který člením na devět dílčích podprojektů cílených na tuto oblast. Každý projekt kriticky hodnotím a popisuji vlastnosti implementace i z pohledu nákladů. Celou práci uzavírám shrnutím a doporučením pro firmu. Hodnotu této práce přikládám zejména tvůrčím nápadům a inovacím pro firmu s ohledem na konkurenci. cs
dc.format 107 s., 2 s. obr. příloh. cs
dc.format.extent 7867038 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject SWOT cs
dc.subject SEO cs
dc.subject informační systém cs
dc.subject streaming cs
dc.subject on-line cs
dc.subject CRM cs
dc.subject marketing cs
dc.subject PDF cs
dc.subject SWOT en
dc.subject SEO en
dc.subject Information system en
dc.subject Streaming en
dc.subject On-line en
dc.subject CRM en
dc.subject Marketing en
dc.subject PDF en
dc.title Projekt zefektivnění systému obchodování a komunikace se zákazníky v organizaci XYZ s. s r. o. cs
dc.title.alternative Project to improve efficiency of business trading and communicating with customers in the organization XYZ s. s r.o. en
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Hartman, Martin
dc.date.accepted 2010-05-26
dc.description.abstract-translated In this diploma thesis I am dealing with problematics of communication with customers in company XYZ s. s r.o. This thesis is divided into free topics which are in relation to each other. I have done literature and other sources search and used it to analyse current state of usage of internet technologies in company. I get all needed information by SWOT analysis and personal consultation in company, to make decision in company review and see shortcomings. Goal of this thesis is to improve communication of this company with customers and use internet technologies for that purpose. Project part of this work includes nine incremental subprojects focused on communication with customers. Every project is criticaly evaluated and described. Whole diploma thesis is concluded by summary and reccommendations for company. I put significance value of this thesis to particular creative ideas and innovation for the company with relation to competition. en
dc.description.department Ústav managementu a marketingu cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/175 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Management a marketing cs
dc.thesis.degree-discipline Management and Marketing en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics en
dc.thesis.degree-name Ing. cs
dc.thesis.degree-program Ekonomika a management cs
dc.thesis.degree-program Economics and management en
dc.identifier.stag 14770
dc.date.assigned 2010-03-29
utb.result.grade A
utb.result.grade A


Files in this item

Files Size Format View
motáň_2010_dp.pdf 7.502Mb PDF View/Open
motáň_2010_vp.pdf 36.31Kb PDF View/Open
motáň_2010_op.pdf 799.1Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account