Výtvarná tvorba jako prostředek duševní hygieny

DSpace Repository

Language: English čeština 

Výtvarná tvorba jako prostředek duševní hygieny

Show simple item record

dc.contributor.advisor Musil, Jiří
dc.contributor.author Římáková, Lucie
dc.date.accessioned 2010-07-20T05:45:40Z
dc.date.available 2010-07-20T05:45:40Z
dc.date.issued 2010-04-30
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/14046
dc.description.abstract Tato práce s názvem Výtvarná tvorba jako prostředek duševní hygieny se snaží podat náhled na využívání výtvarné tvorby jako nástroje duševní hygieny. Teoretická část diplomové práce stručně seznamuje s duševním zdravím a duševní hygienou, dotýká se rovněž oblasti výtvarného umění a tvorby. V empirické části práce je pozornost zaměřena k jedincům, jež aktivně výtvarně tvoří. Rozborem jejich výtvarných artefaktů a způsobů počínání týkajících se tvořivého procesu jsem se pokusila nalézt a specifikovat postupy, zásady či metody duševní hygieny prostřednictvím tvorby. cs
dc.format 73 s., 17 s. obr. příloh cs
dc.format.extent 5767190 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject duševní hygiena cs
dc.subject psychohygiena cs
dc.subject duševní zdraví cs
dc.subject výtvarné umění cs
dc.subject výtvarná tvorba cs
dc.subject arteterapie cs
dc.subject imaginace cs
dc.subject mental hygiene en
dc.subject mental health en
dc.subject fine art en
dc.subject art creation en
dc.subject art therapy en
dc.subject imagination en
dc.title Výtvarná tvorba jako prostředek duševní hygieny cs
dc.title.alternative Art creation as an instrument of mental hygiene en
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Zajitzová, Eliška
dc.date.accepted 2010-06-08
dc.description.abstract-translated This Master's thesis called Art creation as an instrument of mental hygiene shows a preview into the use of art-making as a tool of mental hygiene. The theoretical part of the thesis concisely introduces the mental health and mental hygiene. The field of art and creativity are also described. The empirical part is focused on individuals who are active in fine art. I attempted to locate and specify the procedures, principles and methods of mental hygiene during creation by analysis of their artistic artifacts and ways of behavior. en
dc.description.department Ústav pedagogických věd cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/160 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Sociální pedagogika cs
dc.thesis.degree-discipline Social pedagogy en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Mgr. cs
dc.thesis.degree-program Pedagogika cs
dc.thesis.degree-program Pedagogy en
dc.identifier.stag 14140
dc.date.assigned 2010-01-14
utb.result.grade B


Files in this item

Files Size Format View
římáková_2010_dp.pdf 5.500Mb PDF View/Open
římáková_2010_vp.doc 41Kb Microsoft Word View/Open
římáková_2010_op.doc 48.5Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account