Motivace dobrovolníků v zooterapii

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Motivace dobrovolníků v zooterapii

Show full item record

No preview available
Title: Motivace dobrovolníků v zooterapii
Author: Smrčková, Květa
Advisor: Machů, Eva
Abstract: Diplomová práce se zabývá motivací dobrovolníků v zooterapeutické praxi. Teore-tická část je zaměřena na uvedení do problematiky tří stěžejních oblastí, jimiž jsou zoo-terapie, dobrovolnictví a motivace. V praktické části, za pomoci kvalitativního výzkumu a jeho metod rozhovoru a ka-suistiky, jsou zjišťovány odpovědi na výzkumné otázky související s motivovaností dobro-volníků v zooterapeutické, respektive canisterapeutické praxi. Zjištěné motivace dobrovol-níků souvisí nejčastěji se sekundárními potřebami a prosociálním chováním s těmito potře-bami úzce propojeným. Konkrétními nejčastěji zjištěnými motivacemi je potřeba sebereali-zace, sebepotvrzení a seberozvoje spolu s hledáním smyslu života, potřebou afiliace, po-znání, stimulace a dalšími. Poté jsou na základě výsledků výzkumu formulovány návrhy, které by motivovanost dobrovolníků mohly prohloubit, společně s návrhy na postupy pro zvýšení zájmu veřejnosti o dobrovolnictví v tomto oboru.
URI: http://hdl.handle.net/10563/14050
Date: 2010-04-30
Availability: Bez omezení
Department: Ústav pedagogických věd
Discipline: Sociální pedagogika
Grade for thesis and defense: C 14044


Citace závěřečné práce

Files in this item

Files Size Format View
smrčková_2010_dp.pdf 1.869Mb PDF View/Open
smrčková_2010_vp.doc 48Kb Microsoft Word View/Open
smrčková_2010_op.doc 47.5Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account