Participativní metody ve výuce

DSpace Repository

Language: English čeština 

Participativní metody ve výuce

Show simple item record

dc.contributor.advisor Mazánková, Libuše
dc.contributor.author Stehlíková, Andrea
dc.date.accessioned 2010-07-13T18:08:23Z
dc.date.available 2010-07-13T18:08:23Z
dc.date.issued 2006-04-24
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/1407
dc.description.abstract Tato bakalářská práce pojednává o participativních metodách ve výuce. Seznamuje čtenáře s různými typy škol nejen v historii, ale poukazuje na využití metod i v současné pedagogice. Jednotlivé kapitoly se zabývají tématy, které jsou z mého pohledu velice důležité pro zapojení žáků do výuky. Jsou to např. motivace, vzhled učebny, podpora zpětné vazby nebo samotný vztah se žáky. V práci jsou také podrobněji popsány jednotlivé aktivizující metody a příklady jejich uplatnění. cs
dc.format 71 s. cs
dc.format.extent 1579996 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Pouze v rámci univerzity
dc.subject Pedagogika cs
dc.subject alternativní škola cs
dc.subject Waldorf cs
dc.subject Montessori cs
dc.subject Dalton cs
dc.subject vyučovací metody cs
dc.subject aktivita cs
dc.subject motivace cs
dc.subject klima třídy cs
dc.subject brainstorming cs
dc.subject diskuze cs
dc.subject hra cs
dc.subject skupinové vyučování cs
dc.subject Pedagogy en
dc.subject alternative school en
dc.subject Waldorf en
dc.subject Montessori en
dc.subject Dalton en
dc.subject learning methods en
dc.subject activity en
dc.subject motivation en
dc.subject classroom atmosphere en
dc.subject brainstorming en
dc.subject discussion en
dc.subject game en
dc.subject group learning en
dc.title Participativní metody ve výuce cs
dc.title.alternative Participate methods in education en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Řehoř, Antonín
dc.date.accepted 2006-06-20
dc.description.abstract-translated This bachelor work deals with participation tutorial methods. It introduces the reader to various school types know not only in the past points at use of these methods in the presence as well. Individual chapters go in for themes which are from my point of view very important for involving the pupils into education. These are e.g. motivation, design of thee classroom, support of the feed-back or the pupil-teacher relationship itself. In this work there are also in greater detail described single activating methods and examples of their use. en
dc.description.department Institut mezioborových studií cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/97 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Sociální pedagogika cs
dc.thesis.degree-discipline Social pedagogy en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Univerzitní institut cs
dc.thesis.degree-grantor en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Pedagogika cs
dc.thesis.degree-program Pedagogy en
dc.identifier.stag 1977
dc.date.assigned 2005-04-15
utb.result.grade A
local.subject alternativní školy cs
local.subject alternative schools en


Files in this item

Files Size Format View
stehlíková_2006_bp.pdfBlocked 1.506Mb PDF View/Open
stehlíková_2006_vp.doc 23Kb Microsoft Word View/Open
stehlíková_2006_op.doc 25.5Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account