Role image v marketingovém řízení organizací

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Role image v marketingovém řízení organizací

Show simple item record

dc.contributor.advisor Jurášková, Olga cs
dc.contributor.author Vičanová, Zuzana cs
dc.date.accessioned 2010-07-20T06:30:31Z
dc.date.available 2010-07-20T06:30:31Z
dc.date.issued 2010-04-20 cs
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/14123
dc.description.abstract Diplomová práce na téma Role image v marketingovém řízení organizací se zaobírá v první části definicí pojmů, které dané téma vymezuje. Jsou to především: image, B2B marketing, online marketing, komunikační strategie a marketingové řízení organizace. Druhá část diplomové práce analyzuje současnou situaci společnosti na trhu, a to především s ohledem na zahájení nové komunikační strategie, její příležitosti i hrozby. V menší části (což odpovídá reálné situaci) se věnuje i popisu stávající komunikace s koncovým zákazníkem. Nedílnou součástí péče o image firmy je i péče o zaměstnance - popis interní komunikaci naleznete také v druhé části. Poslední část mé práce předkládá návrhy řešení, tj. v tomto případě komunikační plán, s určením cílů na delší období, a také návrhy zlepšení komunikace se zaměstnanci. Cílem práce bylo prozkoumat a analyzovat současnou situaci společnosti, jakou roli hraje při jejím řízení marketing, jakou má firma image a především to, jaké má společnost možnosti a jak jich využívá. Projektová část práce přináší konkrétní návrh strategie pro posílení image i efektivnější způsob marketingového řízení. cs
dc.format 70 cs
dc.format.extent 15062504 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně cs
dc.rights Bez omezení cs
dc.subject image cs
dc.subject B2B cs
dc.subject marketingové řízení cs
dc.subject komunikační strategie cs
dc.subject online marketing cs
dc.subject BCG analýza cs
dc.subject sdělení cs
dc.subject mise cs
dc.subject metodika marketingového výzkumu cs
dc.subject image en
dc.subject B2B en
dc.subject marketing management en
dc.subject communications strategy en
dc.subject online marketing en
dc.subject BCG analysis en
dc.subject message en
dc.subject mission en
dc.subject marketing research en
dc.title Role image v marketingovém řízení organizací cs
dc.title.alternative Role of the image in the marketing management of the organization en
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Juříková, Martina cs
dc.date.accepted 2010-05-24 cs
dc.description.abstract-translated The subject of the dissertation is Role of the image in the marketing management of the organizations. Part one describes the definition of image, B2B marketing, online marke-ting, communication strategy and marketing management. Part two looks into the today's situation Vavrys CZ LTD on the market according to the effort of starting new communi-cation strategy. Smaller part is describing the communication with the final customer, especially the use of online marketing. Integral part of the image care is also internal com-munication - the specification of it can be also found in the second part of this work. The latter puts forward concepts of the B2B communication strategy for the 3 years therm where are also proposals for the improvement in the communicaton with ending customer. The aim of the work is to analyse today's situation of the company, describe the role of marketing in the process of the direction, how is the image of the company and propose solutions and strategies for reaching the established communications goals (consolidation the role of marketing and image). en
dc.description.department Ústav marketingových komunikací cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/185 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Marketingové komunikace cs
dc.thesis.degree-discipline Marketing communications en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta multimediálních komunikací cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Multimedia Communications en
dc.thesis.degree-name Mgr. cs
dc.thesis.degree-program Mediální a komunikační studia cs
dc.thesis.degree-program Media and Communication Studies en
dc.identifier.stag 13759
dc.date.assigned 2009-12-01 cs
utb.result.grade B
utb.result.grade B


Files in this item

Files Size Format View
vičanová_2010_dp.pdf 14.36Mb PDF View/Open
vičanová_2010_vp.pdf 54.58Kb PDF View/Open
vičanová_2010_op.pdf 61.84Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account