Respektování autority vychovatele v prostředí základní školy

DSpace Repository

Language: English čeština 

Respektování autority vychovatele v prostředí základní školy

Show simple item record

dc.contributor.advisor Andrysová, Pavla
dc.contributor.author Lajčíková, Miroslava
dc.date.accessioned 2010-07-20T06:37:06Z
dc.date.available 2010-07-20T06:37:06Z
dc.date.issued 2010-04-29
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/14133
dc.description.abstract Diplomová práce se zabývá problematikou respektování autority vychovatele. V teoretické části shrnuji poznatky o autoritě rodiče a učitele. Popisuji prvky, které respektování ovliv-ňují a vývoj autority v závislosti k věku dítěte. V praktické části práce se zaměřuji na vy-hodnocení údajů získaných pomocí dotazníkového šetření u žáků 5. a 9. tříd a rozhovorů uskutečněných s učiteli. cs
dc.format 78 s., 14 s. příloh cs
dc.format.extent 2120456 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject autorita rodiče a učitele cs
dc.subject výchovné styly cs
dc.subject kázeň cs
dc.subject žák 5. a 9. třídy cs
dc.subject pedagogické zásady cs
dc.subject authority of parents and teacher en
dc.subject educationally styles en
dc.subject discipline en
dc.subject 5. and 9. class pupils en
dc.subject education guides en
dc.title Respektování autority vychovatele v prostředí základní školy cs
dc.title.alternative Respecting of schoolmaster's authority in milieu of primary school en
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Chudý, Štefan
dc.date.accepted 2010-06-07
dc.description.abstract-translated The diploma works deal with a problems of complying with schoolmaster's authority. In theoretical part I summarize the knowledge about authority of parents and teacher. I descri-be the elements, which work upon respecting and a developement of the authority in de-pendence on the child's age. In practical part of theses I address data interpretation obtai-ned by questionary investigation by the 5. and 9. class pupils and by interview carried out with teachers. en
dc.description.department Ústav pedagogických věd cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/160 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Sociální pedagogika cs
dc.thesis.degree-discipline Social pedagogy en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Mgr. cs
dc.thesis.degree-program Pedagogika cs
dc.thesis.degree-program Pedagogy en
dc.identifier.stag 14125
dc.date.assigned 2010-01-14
utb.result.grade A


Files in this item

Files Size Format View
lajčíková_2010_dp.pdf 2.022Mb PDF View/Open
lajčíková_2010_vp.doc 48.5Kb Microsoft Word View/Open
lajčíková_2010_op.doc 48.5Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account