Motivace zaměstnanců - důležitý aspekt personální práce

DSpace Repository

Language: English čeština 

Motivace zaměstnanců - důležitý aspekt personální práce

Show simple item record

dc.contributor.advisor Šigut, Zdeněk
dc.contributor.author Novotná, Ivana
dc.date.accessioned 2010-07-20T06:39:45Z
dc.date.available 2010-07-20T06:39:45Z
dc.date.issued 2010-04-16
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/14135
dc.description.abstract Předmětem bakalářské práce ?Motivace zaměstnanců - důležitý aspekt personální práce? je analýza práce s lidmi a zhodnocení motivačního systému firmy HUMANIC CZ. Cílem práce je zodpovědět otázku, zda jsou zaměstnanci spokojeni s motivačním systémem firmy. První, teoretická část popisuje dosavadní poznatky o motivaci, motivačních teoriích a vztahu motivace a výkonu. Druhá, praktická část zahrnuje metodologická východiska práce, představuje hlavní a vedlejší výzkumné otázky a stanovené hypotézy. Dále je zaměřena na samotný průzkum a vyhodnocení současného stavu motivace zaměstnanců ve firmě. Závěr práce obsahuje shrnutí výsledků výzkumu a doporučení pro firmu, ve které výzkum probíhal. cs
dc.format 69 s. cs
dc.format.extent 1020938 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject Motivace cs
dc.subject teorie motivace cs
dc.subject výkonová motivace cs
dc.subject motivační systém cs
dc.subject pracovní spokojenost cs
dc.subject Motivation en
dc.subject motivational theory en
dc.subject performance motivation en
dc.subject motivational system en
dc.subject job satisfaction en
dc.title Motivace zaměstnanců - důležitý aspekt personální práce cs
dc.title.alternative Employee motivation - important aspect of personal management en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Vavrečková, Marie
dc.date.accepted 2010-06-16
dc.description.abstract-translated The subject of this Bachelor's work ?Motivation of employees ? a significant aspect of personnel work? is analysis of working with people and evaluation of the company's HUMANIC CZ motivational system. The goal of the work is to answer the question whether its employees are content with the company's motivational system. The first theoretical part describes existing findings about motivation, motivational theories and motivation-performance relationship. The other practical part embraces methodological resources of work, presents main and side research issues and stated hypotheses. Furthermore it is focused on the research itself and evaluation of the current state of motivation of the staff members in the company. The conclusion of the work contains a summary of the research results and recommendations for the company in which the research has been done. en
dc.description.department Skupina managementu a ekonomiky cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/98 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Sociální pedagogika cs
dc.thesis.degree-discipline Social pedagogy en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Specializace v pedagogice cs
dc.thesis.degree-program Specialization in pedagogy en
dc.identifier.stag 17315
dc.date.assigned 2009-04-30
utb.result.grade A
local.subject pracovní motivace cs
local.subject employee motivation en


Files in this item

Files Size Format View
novotná_2010_bp.pdf 997.0Kb PDF View/Open
novotná_2010_vp.doc 32.5Kb Microsoft Word View/Open
novotná_2010_op.doc 32Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account