KAMERAMAN

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

KAMERAMAN

Show simple item record

dc.contributor.advisor Fandli, Juraj
dc.contributor.author Haberland, Josef
dc.date.accessioned 2010-07-13T18:09:54Z
dc.date.available 2010-07-21T08:57:06Z
dc.date.issued 2006-05-15
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/1414
dc.description.abstract Práce se zabývá problematikou vzniku tištěného periodika s názvem Kameraman a podmínkami, za kterých je možné nový časopis vydávat. Na základě marketingových principů práce stanovuje zásady nutné pro jeho umístění na mediálním trhu. Zabývá se otázkami distribuce a propagace, navrhuje obsahovou strukturu časopisu. Analyzuje trh tištěných médií v oblasti časopisů a na základě této analýzy určuje, jak velký prostor může časopis na trhu zaujmout. Zabývá se technickými a ekonomickými podmínkami za kterých je možné projekt realizovat. Vyhodnocuje jaký přínos může nové periodikum přinést nejširší veřejnosti a současně upozorňuje na možná rizika celého projektu. cs
dc.format 64 s., 4 s.obr.příloh cs
dc.format.extent 925632 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Práce bude přístupná pouze v rámci univerzity od 15.05.2008
dc.subject kamera cs
dc.subject kameraman cs
dc.subject tisk cs
dc.subject časopis cs
dc.subject měsíčník cs
dc.subject trh cs
dc.subject amatér cs
dc.subject profesionál cs
dc.subject studio cs
dc.subject média cs
dc.subject distribuce cs
dc.subject vydavatel cs
dc.subject náklad cs
dc.subject výtisk cs
dc.subject redaktor cs
dc.subject fotograf cs
dc.subject film cs
dc.subject videokamera cs
dc.subject záznam cs
dc.subject televize cs
dc.subject analýza cs
dc.subject projekt cs
dc.subject camera en
dc.subject cameraman en
dc.subject press en
dc.subject magazine en
dc.subject monthly en
dc.subject market en
dc.subject amateur en
dc.subject professional en
dc.subject studio en
dc.subject media en
dc.subject distribution en
dc.subject publisher en
dc.subject circulation en
dc.subject copy en
dc.subject reporter en
dc.subject photographer en
dc.subject film en
dc.subject videokamera en
dc.subject b-roll en
dc.subject television en
dc.subject analysis en
dc.subject project en
dc.title KAMERAMAN cs
dc.title.alternative CAMERAMAN en
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Navrátilová, Svatava
dc.date.accepted 2006-06-05
dc.description.abstract-translated The work deals with the problem of printed periodical "The Cameraman" and the conditions under which this new magazine would be published. Based on the marketing rationale, it sets the principles necessary for its establishment on the media market. It deals with the problems of distribution and advertising, lays out the magazine's content structure. It analyzes the printed media market in the field of magazines and, based on this analysis, determines what share would this magazine assume on the market. It deals with technical and economical conditions under which this project would be realized. It evaluates the benefit this new periodical would bring to the broad public while at the same time points out to the possible risks of the whole project. en
dc.description.department Ústav marketingových komunikací cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/185 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.rights.auth IP cs
dc.thesis.degree-discipline Marketingové komunikace cs
dc.thesis.degree-discipline Marketing Communications en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta multimediálních komunikací cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Multimedia Communications en
dc.thesis.degree-name Mgr. cs
dc.thesis.degree-program Mediální a komunikační studia cs
dc.thesis.degree-program Media and Communication Studies en
dc.identifier.stag 2758
dc.date.assigned 2006-01-13
utb.result.grade C
utb.result.grade C


Files in this item

Files Size Format View
haberland_2006_dp.pdfBlocked 903.9Kb PDF View/Open
haberland_2006_vp.doc 61.5Kb Microsoft Word View/Open
haberland_2006_op.doc 61Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account