Filozofie alternativních trestů, probace a mediace

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Filozofie alternativních trestů, probace a mediace

Show simple item record

dc.contributor.advisor Nedoma, Ivan cs
dc.contributor.author Doležalová, Marie cs
dc.date.accessioned 2010-07-20T06:53:46Z
dc.date.available 2010-07-20T06:53:46Z
dc.date.issued 2010-04-16 cs
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/14165
dc.description.abstract Bakalářská práce se zabývá filozofií alternativních trestů a opatření a jejich podstatou. Popisuje jednotlivé druhy alternativních trestů, alternativy k potrestání a procesní alternativy k tradičnímu trestnímu řízení a způsob jejich výkonu. Dále vysvětluje podstatu probace a mediace, popisuje vznik Probační a mediační služby u nás a činnost této služby u jednotlivých alternativních trestů. Jejím cílem je zjistit, zda jsou alternativní tresty soudy efektivně ukládány a odsouzenými využívány. Nakonec uvádí předpoklady zefektivnění alternativních trestů vzhledem ke změnám, které přináší od 1. 1. 2010 nový trestní zákoník. cs
dc.format 76 s. cs
dc.format.extent 973632 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně cs
dc.rights Bez omezení cs
dc.subject Filozofie alternativních trestů cs
dc.subject probace cs
dc.subject mediace cs
dc.subject Philosophy of alternative punishments en
dc.subject probation en
dc.subject mediation en
dc.title Filozofie alternativních trestů, probace a mediace cs
dc.title.alternative Philosophy of alternative punishments, probation and mediation en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Slováková, Gabriela cs
dc.date.accepted 2010-06-16 cs
dc.description.abstract-translated Theses is occupied with philosophy of alternative punishments and arrangements basically. It describes individual kinds of alternative punishments, alternatives to punishments, processional alternatives to traditonal prosecution and form of their execution. Then explains basis of probation and mediation, it describes the beginning of Probation and Mediation service in the Czech Republic and activity of this service by individual alternative punishments. The purpose of theses is to find out whether courts sentence alternative punishments effectively and used by sentenced persons. Finally it mentions premises of more effective of alternative punishments visavis changes that the amendments of penal code bring from 1. 1. 2010. en
dc.description.department Katedra pedagogiky cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/97 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Sociální pedagogika cs
dc.thesis.degree-discipline Social pedagogy en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Specializace v pedagogice cs
dc.thesis.degree-program Specialization in pedagogy en
dc.identifier.stag 14510
dc.date.assigned 2009-04-30 cs
utb.result.grade A
utb.result.grade A


Files in this item

Files Size Format View
doležalová_2010_bp.pdf 950.8Kb PDF View/Open
doležalová_2010_vp.doc 28.5Kb Microsoft Word View/Open
doležalová_2010_op.doc 38.5Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account