Domácí násilí jako aktuální společenský problém

DSpace Repository

Language: English čeština 

Domácí násilí jako aktuální společenský problém

Show simple item record

dc.contributor.advisor Svoboda, Ivo
dc.contributor.author Kejhová, Alena
dc.date.accessioned 2010-07-13T18:11:04Z
dc.date.available 2010-07-21T08:57:06Z
dc.date.issued 2005-11-25
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/1420
dc.description.abstract Domácí násilí a příčiny jeho vzniku jsou spatřovány v rodině, v jejím sociálním klimatu a v její funkčnosti. Oběťmi domácího násilí se mohou stát ženy, děti, muži i senioři, kteří prožité trauma mohou řešit různým způsobem: drogovou nebo alkoholovou závislostí, sebedestruktivním chováním v podobě sebevražednosti nebo pokusů o sebevražedné chování. U dětí je to často transformace prožitého traumatu do podoby dalšího patologického chování: šikanování, agresivita, výbušnost nebo naopak pasivita a nezájem. Podoby domácího násilí mohou být fyzické, psychické, sexuální nebo i jejich kombinace. Pro oběť mají formy domácího násilí celoživotní následky. Krizová intervence a terapie má pro oběť domácího násilí zásadní význam. Velké možnosti pro eliminaci a prevenci domácího násilí přinášejí nové programy a nové přístupy realizované v zahraničí. cs
dc.format 52 s., 6 s. obr. příloh cs
dc.format.extent 413304 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Práce bude přístupná pouze v rámci univerzity od 25.11.2007
dc.subject domácí násilí cs
dc.subject rodina cs
dc.subject oběť cs
dc.subject pachatel cs
dc.subject společnost cs
dc.subject patologické jevy cs
dc.subject model chování cs
dc.subject právo cs
dc.subject psychologie cs
dc.subject domestic violence en
dc.subject family en
dc.subject victim en
dc.subject offender en
dc.subject society en
dc.subject pathological phenomena en
dc.subject role models en
dc.subject justice law en
dc.subject psychology en
dc.title Domácí násilí jako aktuální společenský problém cs
dc.title.alternative Domestic violence as current social problem en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Kraus, Blahoslav
dc.date.accepted 2006-02-02
dc.description.abstract-translated Domestic violence and its causes are seen as lying within the family, its social climate and its functioning. Victims of domestic violence can be women, children, men, and seniors, who can try different means to solve the trauma they have been through: drug or alcohol abuse, self-destructive behaviour in the form of suicide or attempted suicide. In the case of children, the trauma may often be transformed into further pathological behaviour: chicanery, aggressiveness, explosive reactions, or on the contrary there may be excessive passivity and lack of interest. Domestic violence can take many forms: physical, psychological, sexual or a combination of any of these. All forms of domestic violence have life-long consequences for the victim. Crisis intervention and therapy are of essential importance for the victim. There are new programs and methods abroad, which bring great possibilities for an elimination and prevention of domestic violence. en
dc.description.department Institut mezioborových studií cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/97 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.rights.auth IP cs
dc.thesis.degree-discipline Sociální pedagogika cs
dc.thesis.degree-discipline Social pedagogy en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Univerzitní institut cs
dc.thesis.degree-grantor en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Pedagogika cs
dc.thesis.degree-program Pedagogy en
dc.identifier.stag 2354
dc.date.assigned 2004-12-17
utb.result.grade B
local.subject oběti domácího násilí cs
local.subject krizová intervence cs
local.subject victims of the family violence en
local.subject crisis intervention en


Files in this item

Files Size Format View
kejhová_2006_bp.pdfBlocked 403.6Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account