Vliv alkoholismu na sociální vztahy jedince

DSpace Repository

Language: English čeština 

Vliv alkoholismu na sociální vztahy jedince

Show simple item record

dc.contributor.advisor Doňková, Olga
dc.contributor.author Sláma, Petr
dc.date.accessioned 2010-07-20T07:20:13Z
dc.date.available 2010-07-20T07:20:13Z
dc.date.issued 2010-03-31
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/14225
dc.description.abstract Diplomová práce na téma ?Vliv alkoholismu na sociální vztahy jedince? se zabývá jedním z ožehavých problémů naší společnosti ? problematikou alkoholismu. Nejprve je v ní charakterizován alkohol, jeho historie, vlastnosti a působení alkoholu na organismus člověka. Dále je vymezen pojem ?alkoholismus?, rozebrány příčiny zneužívání alkoholu a závislosti na něm, projevy této závislosti a konečně i následky dlouhodobé závislosti na alkoholu (fyzické, psychické a spirituální). V základních ohledech jsou zde uvedeny i možnosti léčby alkoholismu. Pozornost je věnována i vztahu alkoholismu a sociálního okolí. Tato část práce rozebírá vliv alkoholismu na manželku (partnerku) alkoholika, na děti, jeho vliv v zaměstnání a na sociální vztahy. Zvláštní pozornost je zaměřena na sociální izolaci, k níž alkoholismus v některých případech může vést. Empirická část obsahuje výsledky výzkumu, který byl zaměřen na vliv alkoholismu na vznik bezdomovectví. Výzkum je přitom proveden jako regionální sonda zaměřená na město Břeclav. cs
dc.format 65 s. cs
dc.format.extent 391811 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject Alkohol cs
dc.subject alkoholismus cs
dc.subject bezdomovectví cs
dc.subject sociální vyloučení cs
dc.subject sociální izolace cs
dc.subject Alcohol en
dc.subject alcoholism en
dc.subject homelessness en
dc.subject social exclusion en
dc.subject social isolation en
dc.title Vliv alkoholismu na sociální vztahy jedince cs
dc.title.alternative The Influence of Alcoholism on Social Relahons of an Individual en
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Nedoma, Ivan
dc.date.accepted 2010-05-12
dc.description.abstract-translated The thesis entitled ?The Effect of Alcoholism on Social Relations of Individuals? deals with one of the hot topics of our society ? that of alcoholism. In the introductory part, you will find the characteristics of alcohol, its history, properties and effect on human organism. Further on, there is a definition of ?alcoholism? and an analysis of the causes of alcohol abuse and addiction, its manifestations, and finally the consequences of long-lasting alcohol addiction (physical, mental and spiritual). The thesis describes basic aspects of alcoholism treatment and its possibilities. Attention is also given to the relationship between alcoholism and social environment. This part of the thesis analyses the effect of alcoholism on the addict's spouse (partner), children, work and social relations. Special attention is paid to social isolation to which alcoholism in some cases may lead. The empiric part shows the results of an inquiry focussed on the effect alcoholism has on the occurrence of homelessness. The inquiry was carried out in the form of a regional exploration targeted at the municipality of Břeclav. en
dc.description.department Institut mezioborových studií cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/157 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Sociální pedagogika cs
dc.thesis.degree-discipline Social pedagogy en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Mgr. cs
dc.thesis.degree-program Specializace v pedagogice cs
dc.thesis.degree-program Specialization in pedagogy en
dc.identifier.stag 16890
dc.date.assigned 2008-11-30
utb.result.grade C
local.subject protialkoholní léčba cs
local.subject alkoholici cs
local.subject rodina cs
local.subject alcoholism therapy en
local.subject alcoholics en
local.subject family en


Files in this item

Files Size Format View
sláma_2010_dp.pdf 382.6Kb PDF View/Open
sláma_2010_vp.doc 43Kb Microsoft Word View/Open
sláma_2010_op.doc 29Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account