Dítě s mentálním postižením v rodině - sourozenecké vztahy

DSpace Repository

Language: English čeština 

Dítě s mentálním postižením v rodině - sourozenecké vztahy

Show simple item record

dc.contributor.advisor Marášková, Ivana
dc.contributor.author Skřipková, Vladimíra
dc.date.accessioned 2010-07-20T07:22:48Z
dc.date.available 2010-07-20T07:22:48Z
dc.date.issued 2010-05-04
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/14229
dc.description.abstract Ve své práci se zabývám sourozeneckými vztahy s postiženým dítětem. Bakalářská práce se dělí na část teoretickou a praktickou. První tři kapitoly teoretické části zahrnují poznatky čerpané z odborné literatury. Praktická část je řešena kvalitativně. Hlavním cílem výzkumu bylo prostřednictvím polostukturovaného rozhovoru zjistit, jaká jsou mezi sourozenci specifika vztahů. Díky třem provedených rozhovorů s rodiči jsem zjistila, jaký je jejich pohled na sourozenecké vztahy mezi dětmi. cs
dc.format 66 s., 21 s. příloh. cs
dc.format.extent 757053 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject Mentální retardace cs
dc.subject rodina cs
dc.subject výchova cs
dc.subject sourozenecké vtahy cs
dc.subject sourozenecké konstelace cs
dc.subject pozitivní aspekty cs
dc.subject negativní aspekty cs
dc.subject Mental retardation en
dc.subject family en
dc.subject upbringing en
dc.subject siblings relationships en
dc.subject siblings constellations en
dc.subject posi-tive aspects en
dc.subject negative aspects en
dc.title Dítě s mentálním postižením v rodině - sourozenecké vztahy cs
dc.title.alternative Mental Handicapped Child in a Family - Sibling Relationships en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Masariková, Anna
dc.date.accepted 2010-06-17
dc.description.abstract-translated In my thesis I deal with interactions among siblings and disabled child. The bechelor thesis is divided into theoretical and practical part. First three chapters in theoretical part includes findings that were drawn from specialized literature. Practical part is solved qualitatively. Main target of the research was by means of semi-structured interview to find out what are among the siblings specifications of relationships. Due to three undertaken interviews with parents I found out what is their view onto siblings relationships among children. en
dc.description.department Ústav pedagogických věd cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/101 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Sociální pedagogika cs
dc.thesis.degree-discipline Social pedagogy en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Specializace v pedagogice cs
dc.thesis.degree-program Specialization in pedagogy en
dc.identifier.stag 14347
dc.date.assigned 2010-01-18
utb.result.grade B


Files in this item

Files Size Format View
skřipková_2010_bp.pdf 739.3Kb PDF View/Open
skřipková_2010_vp.doc 50Kb Microsoft Word View/Open
skřipková_2010_op.doc 47Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account