Marketingový plán truhlářství XY na rok 2010.

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Marketingový plán truhlářství XY na rok 2010.

Show simple item record

dc.contributor.advisor Staňková, Pavla cs
dc.contributor.author Šůstalová, Ivana cs
dc.date.accessioned 2010-07-20T07:27:59Z
dc.date.available 2010-07-20T07:27:59Z
dc.date.issued 2010-05-03 cs
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/14241
dc.description.abstract Cílem mé diplomové práce je na základě rešerše literárních zdrojů analyzovat současný stav truhlářství VAM a navrhnout marketingový plán pro tuto firmu na rok 2010. Teoretická část vysvětluje základní pojmy z oblasti marketingového strategického plánování a cha-rakterizuje malé a střední podnikání. Dále je zde popisována již samotná tvorba marketin-gového plánu, jeho struktura a analýzy vhodné ke zjištění současného stavu. V praktické části je již konkrétně charakterizována firma. V rámci marketingové situační analýzy jsem analyzovala současný stav, ve kterém se firma nachází. Tyto analýzy byly východiskem pro tvorbu marketingového plánu truhlářství na rok 2010. V marketingovém plánu jsou stano-veny cíle, strategie, která je podrobně rozpracována do akčních programů, rozpracována do časového harmonogramu, rozpočtu, rovněž jsou stanoveny rizika plánu a systém měření a kontroly. cs
dc.format 102 s. 5 s. obr. příloh cs
dc.format.extent 2784489 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně cs
dc.rights Bez omezení cs
dc.subject marketingový plán cs
dc.subject strategické plánování cs
dc.subject marketing cs
dc.subject cs
dc.subject marketing plan en
dc.subject strategic planning en
dc.subject marketing en
dc.title Marketingový plán truhlářství XY na rok 2010. cs
dc.title.alternative Marketing plan of the woodwork company XY for 2010. en
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Coufal, Jiří cs
dc.date.accepted 2010-05-27 cs
dc.description.abstract-translated The aim of the thesis is to analyze the current state of VAM joinery based on research of literary resources and to suggest a 2010 marketing plan for the company. The theoretic part explains the basic terms from the area of strategic planning and characterizes small and middle businesses. Further, a creation of marketing plan is described here, its structure and analysis appropriate to determine the status quo. In the practical part, the company is specifically characterized. The current situation of the company is analyzed through a marketing situational analysis. This analysis became the basis for the company's 2010 marketing plan creation. In the marketing plan there are specified objectives, a strategy which are closely elaborated into action program, a sche-dule, a budget, as well as risks and a system of measuring and control. en
dc.description.department Ústav managementu a marketingu cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/175 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Management a marketing cs
dc.thesis.degree-discipline Management and Marketing en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics en
dc.thesis.degree-name Ing. cs
dc.thesis.degree-program Ekonomika a management cs
dc.thesis.degree-program Economics and management en
dc.identifier.stag 14926
dc.date.assigned 2010-03-29 cs
utb.result.grade B
utb.result.grade B


Files in this item

Files Size Format View
šůstalová_2010_dp.pdf 2.655Mb PDF View/Open
šůstalová_2010_vp.zip 21.94Kb Unknown View/Open
šůstalová_2010_op.doc 68.5Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account