Nezaměstnanost jako fenomén současné společnosti

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Nezaměstnanost jako fenomén současné společnosti

Show simple item record

dc.contributor.advisor Řehoř, Antonín cs
dc.contributor.author Štěpánek, Radek cs
dc.date.accessioned 2010-07-13T18:12:51Z
dc.date.available 2010-07-13T18:12:51Z
dc.date.issued 2006-03-30 cs
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/1424
dc.description.abstract Práce popisuje nezaměstnanost jako složitý sociální jev. Prezentuje obecně problematiku nezaměstnanosti, její klasifikaci, příčiny a důsledky výskytu. Dále obsahuje rozbor dopadu nedobrovolné ztráty zaměstnání na jednotlivce spolu s osobní strategií překonávání důsledků ztráty práce. Následuje charakteristika, vývoj, specifické problémy nezaměstnanosti v České republice a úloha státu na trhu práce. cs
dc.format 59 s. cs
dc.format.extent 487692 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně cs
dc.rights Bez omezení cs
dc.subject Práce cs
dc.subject nezaměstnanost cs
dc.subject nezaměstnaná osoba cs
dc.subject stát cs
dc.subject nezaměstnanost České republiky cs
dc.subject Work en
dc.subject unemployment en
dc.subject an unemployed person en
dc.subject state en
dc.subject the unemployment in the Czech Republic en
dc.title Nezaměstnanost jako fenomén současné společnosti cs
dc.title.alternative Unemployment as a phenomenon of contemporary society en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Mazánková, Libuše cs
dc.date.accepted 2006-06-20 cs
dc.description.abstract-translated The thesis describes unemployment as a complex social phenomenon. It generally presents the problems of unemployment, its classification, reasons and consequences of its occurrence. Furthermore, it comprises both the analysis of the impact on individuals in case of becoming unemployed involuntarily and the personal strategy of overcoming the consequences of becoming unemployed. Moreover, it deals with the description, development, specific problems of the unemployment in the Czech Republic and the role of the state in the employment market. en
dc.description.department Institut mezioborových studií cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/97 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Sociální pedagogika cs
dc.thesis.degree-discipline Social pedagogy en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Univerzitní institut cs
dc.thesis.degree-grantor en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Pedagogika cs
dc.thesis.degree-program Pedagogy en
dc.identifier.stag 4361
dc.date.assigned 2005-04-15 cs
utb.result.grade A
utb.result.grade A


Files in this item

Files Size Format View
štěpánek_2006_bp.pdf 476.2Kb PDF View/Open
štěpánek_2006_vp.doc 25Kb Microsoft Word View/Open
štěpánek_2006_op.doc 22.5Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account