An Analysis of Internal Communication in the Holding Company UNEX a.s.

DSpace Repository

Language: English čeština 

An Analysis of Internal Communication in the Holding Company UNEX a.s.

Show simple item record

dc.contributor.advisor Kressová, Petra
dc.contributor.author Urbášková, Blanka
dc.date.accessioned 2010-07-20T08:05:17Z
dc.date.available 2010-07-20T08:05:17Z
dc.date.issued 2010-05-04
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/14299
dc.description.abstract Tato bakalářská práce se zabývá problematikou vnitropodnikové komunikace v holdingové společnosti UNEX a.s. Použité literární zdroje o správné a efektivní vnitropodnikové komunikaci tvoří základ teoretické části, která zároveň slouží jako východisko pro část analytickou. Podstatou analytické části je vyhodnocení dotazníkového šetření na čtyřech odděleních této společnosti. Pomocí dotazníků je zkoumána úroveň stávající vnitropodnikové komunikace a názory zaměstnanců na způsoby předávání informací. Společnosti UNEX a.s. byly na základě zjištěných informací doporučeny návrhy k zefektivnění stávající úrovně komunikace uvnitř společnosti. cs
dc.format 78 s., 14 s. příloh cs
dc.format.extent 4598228 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso en
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject vnitropodniková komunikace cs
dc.subject komunikační toky cs
dc.subject standardní typy komunikace cs
dc.subject nástroje komunikace cs
dc.subject Internal Communication en
dc.subject Communication Flows en
dc.subject Standard Types of Communication en
dc.subject Communication Tools en
dc.title An Analysis of Internal Communication in the Holding Company UNEX a.s. cs
dc.title.alternative An Analysis of Internal Communication in the Holding Company UNEX a.s. en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Ladová, Janka
dc.date.accepted 2010-06-17
dc.description.abstract-translated This Bachelor's thesis is concentrated on problems of internal communication in the holding company UNEX a.s. Literary sources about proper and effective internal communication make the basis of the theory which also provides the foundations for the analysis. The principle of the analysis is an evaluation of questionnaire survey at four departments in this company. The current level of internal communication and employees' opinions on methods of transfer information are examined by using questionnaire survey. The proposals based on acquire information leading to the efficiency of current situation of internal communication in the holding company were recommended. en
dc.description.department Ústav anglistiky a amerikanistiky cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/13 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Anglický jazyk pro manažerskou praxi cs
dc.thesis.degree-discipline English for Business Administration en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Filologie cs
dc.thesis.degree-program Philology en
dc.identifier.stag 13927
dc.date.assigned 2010-01-07
utb.result.grade B
local.subject interní komunikace cs


Files in this item

Files Size Format View
urbášková_2010_bp.pdf 4.385Mb PDF View/Open
urbášková_2010_vp.doc 52.5Kb Microsoft Word View/Open
urbášková_2010_op.doc 53Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account