Extrémicstická scéna v České republice a problémy ve vyšetřování trestných činů s rasovým podtextem

DSpace Repository

Language: English čeština 

Extrémicstická scéna v České republice a problémy ve vyšetřování trestných činů s rasovým podtextem

Show simple item record

dc.contributor.advisor Kubis, Petr
dc.contributor.author Neděla, Radek
dc.date.accessioned 2010-07-13T18:15:18Z
dc.date.available 2011-01-11T09:40:47Z
dc.date.issued 2005-10-31
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/1430
dc.description.abstract Ve své bakalářské práci jsem stručně nastínil naši extremistickou scénu, kdy více rozebírám pravicový extremismus, neboť podstatou mé práce jsou projevy pravicového extremismu z hlediska trestné činnosti s rasovým podtextem. Rozebírám dva trestné činy, ke kterým došlo v okrese Sokolov. Na těchto případech chci zdůraznit chyby a nedostatky při jejich dokumentaci a zároveň poukázat na úkony, které se provedli dobře. Závěrem jsem zhodnotil současnou situaci na naši extremistické scéně a navrhl, co by se dalo v práci Policie ČR v tomto vztahu zlepšit. cs
dc.format 34 s., 8 s. obr. příloh cs
dc.format.extent 228898 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Práce bude přístupná pouze v rámci univerzity od 31.10.2010
dc.subject extremismus cs
dc.subject skinheads cs
dc.subject trestný čin cs
dc.subject podezřelý cs
dc.subject poškozený cs
dc.subject útok cs
dc.subject extremism en
dc.subject skinheads en
dc.subject criminal act en
dc.subject suspicious en
dc.subject stricken en
dc.subject attack en
dc.title Extrémicstická scéna v České republice a problémy ve vyšetřování trestných činů s rasovým podtextem cs
dc.title.alternative Extremism in the Czech Republic and problems connected with investigations of racially-motivated crimes en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Vízdal, František
dc.date.accepted 2006-02-01
dc.description.abstract-translated In my bachelorwork I sketched our extremists scene, when I am more interesting abou rights extremism because basis of my work are demonstration rights extremism in criminal acts aspect with racism undertone. I analyse two criminal acts in Sokolov district. With these cases I want accent mistakes and inadequacies about their documentation and at the same time refer to operations which were doing well. In the end I evaluated momental situation in ourt extremists scene and I devised improvement in police work. en
dc.description.department Institut mezioborových studií cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/97 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.rights.auth IP cs
dc.thesis.degree-discipline Sociální pedagogika cs
dc.thesis.degree-discipline Social pedagogy en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Univerzitní institut cs
dc.thesis.degree-grantor en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Pedagogika cs
dc.thesis.degree-program Pedagogy en
dc.identifier.stag 2385
dc.date.assigned 2004-12-17
utb.result.grade D
local.subject boj proti rasismu cs
local.subject pravicový extremismus cs
local.subject racism control en
local.subject right-wing extremism en


Files in this item

Files Size Format View
neděla_2006_bp.pdfBlocked 223.5Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account