Volnočasové aktivity pro dospělé osoby s mentálním postižením v ústavu sociální péče

DSpace Repository

Language: English čeština 

Volnočasové aktivity pro dospělé osoby s mentálním postižením v ústavu sociální péče

Show simple item record

dc.contributor.advisor Vízdal, František
dc.contributor.author Höklová, Michaela
dc.date.accessioned 2010-07-20T11:13:13Z
dc.date.available 2010-07-20T11:13:13Z
dc.date.issued 2010-04-23
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/14316
dc.description.abstract Práce se zabývá problematikou volnočasových aktivit pro dospělé osoby s mentálním postižením v ústavu sociální péče. Cílem je poukázat na to, že vhodným individuálním přístupem ke klientovi, lze zajistit takovou možnost naplnění jeho volného času, která bude přesně kopírovat jeho potřeby i přání a zároveň bude klienta připravovat pro jeho budoucí začlenění do majoritní společnosti. cs
dc.format 50 s., 9 s. příloh cs
dc.format.extent 1659211 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject Volnočasové aktivity cs
dc.subject dospělá osoba s mentálním postižením cs
dc.subject ústav sociální péče cs
dc.subject metody terapie cs
dc.subject vzdělávání osob s mentálním postižením cs
dc.subject pracovní uplatnění osob s mentálním postižením cs
dc.subject terapeut cs
dc.subject transformace cs
dc.subject The freetime activities en
dc.subject adult person with mental handicap en
dc.subject institute of social care en
dc.subject methods of therapy en
dc.subject education of person with mental handicap en
dc.subject employment for person with mental handicap en
dc.subject therapist en
dc.subject transformation en
dc.title Volnočasové aktivity pro dospělé osoby s mentálním postižením v ústavu sociální péče cs
dc.title.alternative The freetime activities for adult persons with mental handicap at institute of social care en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Štěpánková, Lenka
dc.date.accepted 2010-06-16
dc.description.abstract-translated Work deals with leisure activities for adults with mental handicap in institute of social care. The aim is to point out that the best individual approach to each client, can provide such a possibility of filling his free time, which will exactly replicate the needs and wishes of the client, while preparing for its future inclusion into the society intact. en
dc.description.department Katedra psychologie cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/97 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Sociální pedagogika cs
dc.thesis.degree-discipline Social pedagogy en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Specializace v pedagogice cs
dc.thesis.degree-program Specialization in pedagogy en
dc.identifier.stag 17162
dc.date.assigned 2009-04-30
utb.result.grade D
local.subject mentálně postižení cs
local.subject ústavy sociální péče cs
local.subject people with mental disabilities en
local.subject long-term care facilities en


Files in this item

Files Size Format View
höklová_2010_bp.pdf 1.582Mb PDF View/Open
höklová_2010_vp.doc 25Kb Microsoft Word View/Open
höklová_2010_op.doc 29.5Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account