Vliv rodinného prostředí žáků na postoj k alkoholu

DSpace Repository

Language: English čeština 

Vliv rodinného prostředí žáků na postoj k alkoholu

Show simple item record

dc.contributor.advisor Ernest, Barbara
dc.contributor.author Kolínská, Hana
dc.date.accessioned 2010-07-13T18:15:41Z
dc.date.available 2010-07-13T18:15:41Z
dc.date.issued 2006-06-13
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/1432
dc.description.abstract V práci je popsán ethanol jako chemická látka, dále jsou shrnuty dosavadní poznatky o vlivu alkoholu na lidský organismus v závislosti na stupni užívání, o nemocech vzniklých abúzem alkoholu, o genetických i negenetických předpokladech vzniku závislosti na návykových látkách, zvláště alkoholu. V této souvislosti je zmíněna typologie uživatelů alkoholu, působení alkoholu na mozek. Práce si také všímá problémů dětí z rodin osob závislých na alkoholu a v návaznosti pak postojů těchto dětí k alkoholu. S vytvářením postojů souvisí sociální učení, zařazené v kapitole pojednávající o postojích obecně. V praktické části je popsán výzkum postojů adolescentů k alkoholu. cs
dc.format 54 s.,16 s. obr. příloh cs
dc.format.extent 657048 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject Ethanol cs
dc.subject abúzus alkoholu cs
dc.subject MKN 10 cs
dc.subject osoba závislá na alkoholu cs
dc.subject etiologie závislosti cs
dc.subject postoje cs
dc.subject obsahová analýza cs
dc.subject Ethanol en
dc.subject abuse alcohol en
dc.subject person dependent on a alcohol en
dc.subject etiology of dependence en
dc.subject attitude en
dc.subject contents analysis en
dc.title Vliv rodinného prostředí žáků na postoj k alkoholu cs
dc.title.alternative Influence of families on student's attitude to alcohol en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Hladík, Jakub
dc.date.accepted 2006-06-30
dc.description.abstract-translated The diploma is concerning alcohol drinking. First there's described ethanol as chemical substance and its influence on human organism. This part is completend with characteristics of alcohol users and alcohol effects on human brain. Following parts are aimet at problems of children dominy from alcoholic families (parents), at forming thein attitudes in general and towards alcohol. Practically I try to make research with a view to adolescents' attitudes to alcohol drinking. en
dc.description.department Ústav pedagogických věd cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/101 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Učitelství odborných předmětů pro střední školy cs
dc.thesis.degree-discipline Specialization in pedagogy en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Univerzitní institut cs
dc.thesis.degree-grantor en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Specializace v pedagogice cs
dc.thesis.degree-program Specialization in pedagogy en
dc.identifier.stag 4228
dc.date.assigned 2006-03-07
utb.result.grade B


Files in this item

Files Size Format View
kolínská_2006_bp.pdf 641.6Kb PDF View/Open
kolínská_2006_vp.doc 58Kb Microsoft Word View/Open
kolínská_2006_op.doc 51Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account