Integrace pachatele trestné činnosti do společnosti po výkonu trestu odnětí svobody

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Integrace pachatele trestné činnosti do společnosti po výkonu trestu odnětí svobody

Show simple item record

dc.contributor.advisor Jůzl, Miloslav
dc.contributor.author Kocourková, Lenka
dc.date.accessioned 2010-07-20T17:50:55Z
dc.date.available 2010-07-20T17:50:55Z
dc.date.issued 2010-03-29
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/14391
dc.description.abstract Tato práce poskytuje dostatečné informace o výkonu testu odnětí svobody po roce 1990 a zahájení činnosti Probační a mediační služby. Je upozorněno na činnost na výstupním oddělení a na následnou činnost Probační a mediační služby při zajišťování výkonu dohledu po propuštění pachatele trestné činnosti na svobodu, je popsán postup při zpracování hodnocení s využitím nově zavedených sjednocujících metod pro zpracování a činnost nově zřizovaných komisí pro podmíněné propuštění včetně účasti kaplana v tomto procesu. cs
dc.format 89 s. cs
dc.format.extent 3081018 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject dohled cs
dc.subject farář cs
dc.subject hodnocení klienta cs
dc.subject integrace cs
dc.subject mediace cs
dc.subject obviněný cs
dc.subject odsouzený cs
dc.subject odnětí svobody cs
dc.subject trestný čin cs
dc.subject parole cs
dc.subject pedagog cs
dc.subject podmíněné propuštění cs
dc.subject programy cs
dc.subject probace cs
dc.subject probační a mediační služba cs
dc.subject sociální pracovník cs
dc.subject soud cs
dc.subject výkon trestu cs
dc.subject vychovatel cs
dc.subject věznice cs
dc.subject Vězeňská služba cs
dc.subject pachatel cs
dc.subject a supervision en
dc.subject a pastor en
dc.subject a client?s evaluation en
dc.subject an integration en
dc.subject a mediatory en
dc.subject the accused en
dc.subject a detaille en
dc.subject convicted en
dc.subject a sentence of imprisonment en
dc.subject a criminal action en
dc.subject a parole en
dc.subject an educationalist en
dc.subject a conditional release en
dc.subject en
dc.subject a bailment en
dc.subject programs en
dc.subject a probation en
dc.subject the probational and mediatory service en
dc.subject a social worker en
dc.subject a courd of justice en
dc.subject Imprisonment en
dc.subject an educator en
dc.subject a prison en
dc.subject en
dc.subject a jail en
dc.subject the prison service en
dc.subject an offender en
dc.title Integrace pachatele trestné činnosti do společnosti po výkonu trestu odnětí svobody cs
dc.title.alternative Integration of the perpetrator of a crimes in to the society after his release from service of a term of inprisonment en
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Slováková, Gabriela
dc.date.accepted 2010-05-11
dc.description.abstract-translated This project provides us enough informations about imprisonment after year of 1990 and starting the activity of the probational and mediatory service. There is attention on an activity at the dismissing department and the following up the activity of the probational and mediatory service in guaranteeing necessary activities in time of safeguard supervision after conditional release of offenders to the freedom. The process of evaluation is described using the recently implemented unifying methods of activities of newly established commissions for conditional release including the presence of chaplain during this process. en
dc.description.department Institut mezioborových studií cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/157 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Sociální pedagogika cs
dc.thesis.degree-discipline Social pedagogy en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Mgr. cs
dc.thesis.degree-program Specializace v pedagogice cs
dc.thesis.degree-program Specialization in pedagogy en
dc.identifier.stag 16690
dc.date.assigned 2008-11-30
utb.result.grade A
utb.result.grade A


Files in this item

Files Size Format View
kocourková_2010_dp.pdf 2.938Mb PDF View/Open
kocourková_2010_vp.doc 29.5Kb Microsoft Word View/Open
kocourková_2010_op.doc 29Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account